Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

Den kulturarbetare som vill få statlig stöd gör bäst i att se till att konsten är hbtq-bejakande, hållbar och jämställd. Foto: Johan Nilsson/TT

Rapport: Kulturen pressas till klimat- och hbtq-perspektiv

Dagens politiska styrning påverkar den konstnärliga friheten negativt. Det skriver Myndigheten för kulturanalys i en ny rapport.

Bland annat måste bidrags­sökande till Kulturrådet ha med ”ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv.”

Nyheter · Publicerad 08:00, 26 jun 2021

Rapporten ”Så fri är konsten” togs fram på uppdrag av regeringen, i syfte att granskat ”den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten”.

Resultatet är nedslående.

Sverige saknar, enligt myndigheten, ”skydd mot politiskt inflytande över konstnärligt innehåll”. Bland annat ställs krav på att konsten ska anpassa sig till en viss syn på jämställdhet och hbtq-frågor, liksom till klimat och hållbar utveckling.

Allra tydligast är, enligt rapporten, kopplingen till bidragsgivningen och bedömning av konstnärligt innehåll i Kulturrådets arbete med jämställdhetsintegrering, hbtq-frågor och allas lika rättigheter och möjligheter.

”Kulturrådets beskrivningar av sitt arbete med hbtq-frågor [...] förstärker bilden av att myndigheten värderar ansökningar utifrån dessa perspektiv på ett sätt som är problematiskt utifrån idealet om konstnärlig frihet”, står det i rapporten.

Även i regioner och kommuner sker en ”målstyrning” som riskerar att påverka den konstnärliga friheten negativt, skriver myndigheten.

Särskilt på regional nivå sätter politiken ramar för hur konst- och kulturverksamheter ska förhålla sig till samhällets och regionens utveckling på ett sätt som kan hämma den konstnärliga friheten.

Helt orimlig är det inte med en viss styrning av kulturpolitiken, menar myndigheten, som stöttar verktyg som ger lika möjligheter för män och kvinnor att utöva konst, liksom för ett utövande i hela landet eller inom olika genrer.

”Däremot bör denna styrning utformas och genomföras så att negativ påverkan på den konstnärliga friheten undviks”, skriver man.

Några rekommenationer ger myndigheten också.

Bland annat vill man att regeringen ”tydligt avstår från styrning som kan tolkas som att särskilda perspektiv ska främjas och uppmuntras i konstnärligt innehåll”, och att regioner och kommuner avstår från att utforma uppdrag, kriterier och satsningar utifrån vissa samhällseffekter eller perspektiv.

Centerpartiet vill skära i föräldraledigheten

Politik. Centerpartiet vill ha en bred översyn av föräldraförsäkringen. Den nuvarande är för generös och... måndag 27/9 09:00

Kristen illusionist vann amerikanska Talang

Tv. Med budskap om att bry sig om andra vann den kristna illusionisten Dustin Tavella i helgen den... söndag 26/9 12:00

Sjukhusfartyg har anlänt till Europa

Mercyships. Efter fem års byggnation på ett varv i Kina har världens största civila sjukhusfartyg, Global... söndag 26/9 08:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00

Tro och solidaritet kan tappa tung roll inom S

Politik. Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, är en av fyra så kallade sidoorganisationer inom... lördag 25/9 17:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier