Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Kriminalitet och narkotikaförsäljning går ner i åldrarna, enligt en ny rapport om situationen i Göteborgs kommun. Bilden är från stadsdelen Lövgärdet. Foto: Adam Ihse/TT

Rapport: Kommunanställda vågar inte anmäla brott och hot

Kommunanställda i Göteborg avstår ofta från att polisanmäla hot från kriminella och extremister. De är rädda för hämndaktioner och osäkra på stödet från arbetsgivaren. Tystnadskulturen gynnar brottslighet och extremism, enligt en rapport.

Nyheter · Publicerad 17:00, 12 aug 2021

En verksamhetsledare inom Göteborgs kommun slog larm om problemet förra hösten och kommunstyrelsen beställde då en extern rapport som nu är klar. Rapporten bekräftar bilden från det första larmet, skriver Göteborgs-Posten.

Kriminella och extremister kan med hot eller påtryckningar påverka anställda och verksamheter inom kommunen. Den slutsatsen drar konsulten Anna Ekström, som intervjuat ett 50-tal kommunanställda och skrivit rapporten.

Vräkningsbeslut och omhändertaganden av barn är två exempel på situationer där risken anses stor för att kommunens anställda utsätts för påtryckningar.

Oviljan att anmäla hoten har flera orsaker, enligt rapporten. Rädsla för repressalier är den första. Kommunanställda som medverkat i omhändertaganden av barn har utsatts för hot som varit så grova att de tillfälligt tvingats bo på annan ort.

Det finns också en osäkerhet om stödet från arbetsgivaren, alltså kommunen. Personer högre upp i verksamheterna har ett intresse av att framställa situationen som lugn.

”Mellanchefer och chefer tystar och vill inte vara de som ger politikerna negativa besked”, skriver Anna Ekström i rapporten, enligt GP.

Ett tredje skäl att vara tyst kan vara att den anställde har personliga åsikter som inte stämmer med kommunens ambition, till exempel i fråga om jämställd undervisning eller hedersförtryck.

Kriminologen Fredrik Kärrholm citerar på Twitter flera uppseendeväckande uppgifter ur rapporten.

”I vissa verksamheter är det vanligt att känna rädsla när man går till jobbet”, skriver han.

”Brottsligheten går längre ner i åldrarna i flera av de utsatta områdena i Göteborg. Mellanstadiebarn används för att gömma, frakta och sälja narkotika”.

Rapporten beskriver också hur attityderna hos de yngre barnen och ungdomarna hårdnat och att yngre barn i utsatta områden skrämmer sin omgivning på skoltid och kvällar.

”Personal som ser narkotikaförsäljning eller upptäcker vapen i kommunens fastigheter håller i stor utsträckning tyst om det. Risken att exponeras som privatperson bedöms vara för stor”, citerar Kärrholm ur rapporten.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) uppger att arbetet med problemen som rapporten pekar på är en prioriterad fråga. Han framhåller att medarbetare som blivit hotade inte ska tystas av sin chef.

– Det är inte acceptabelt. Om man upplever detta ska man gå till sin chefs chef. Vi ska inte ha någon tystnadskultur, säger Josefson till GP.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10