På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Skolverket bör göra en informationssatsning för att råda bot på intoleransen som kristna elever utsätts för, menar Claphaminstitutet i en ny rapport. Foto: Jessica Gow/TT

Rapport: Inte ovanligt att lärare hånar kristna elever

En ny rapport från Claphaminstitutet visar på en utbredd sekulär intolerans som möjliggör antireligiösa kränkningar i svenska skolan. En färsk enkätundersökning tyder dessutom på att det inte är ovanligt att troende elever blir offentligt hånade av sina lärare.

Nyheter · Publicerad 15:21, 14 sep 2020

Rapporten ”Kränkt för sin tro” kommer att presenteras på den nationella videokonferens om kristna elevers utsatthet i skolan, som hålls på lördag, och som Världen idag tidigare har rapporterat om.

Rapporten inleds med en forskningssammanställning över flera tidigare studier, som tillsammans visar på att svenska skolan, i strid med sina styrdokument, ofta präglas av en sekulär norm som tillåter religionsbaserade kränkningar och mobbning. 

En ny enkätundersökning, där 20 unga kristna intervjuats om sina erfarenheter i skolan, har dessutom gjorts i syfte att ge en bild av hur verkligheten ter sig för eleverna. 

De intervjuade beskriver olika uttryck för intolerans, inklusive våld, men främst kränkande kommentarer och nedsättande skämt, där risken för kränkning tycks vara extra hög för den som har en tydlig kristen profil, vilket rapportförfattarna ser som extra anmärkningsvärt

”Här ser vi ett oroväckande mönster där det vanligaste sättet att slippa bli kränkt för sin tro och identitet tycks vara att sudda ut den”, skriver de. 

Anonymiserade citat från enkätundersökningen bidrar också till bilden: 

”I låg- och mellanstadiet var det ganska mycket retning och i högstadiet mer fula kommentarer som ledde till att jag slutade berätta om min tro”, uppger till exempel en i dag 17-årig tjej. 

Påfallande många elever förefaller också ha utsatts av kränkande uttalanden av lärare, som visserligen för det mesta inte varit personligt inriktade, men ändå ofta kopplade till att det finns troende i klassrummet. 

”Den bild som framträder är att det inte är ovanligt med en kultur i svensk skola där troende ungdomar blir offentligt förnedrade av lärare”, konstaterar rapportförfattarna. 

De uppmanar nu Skolverket och lokala huvudmän för skolan att göra en utbildningssatsning kring den svenska skolans värdegrund för att uppmärksamma intoleransen mot kristna elever, båda riktade till elever och lärare. 

”Varken vårdnadshavare eller elevernas rätt till religiös övertygelse tillgodoses idag i det offentliga skolväsendet”, slår rapporten fast. 

Mer information om lördagens nationella videokonferens, där rapporten kommer att presenteras, går att finna på sajten kristeniskolan.se .

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier