Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Prognos: 103 000 migranter till Sveriges kommuner på tre år

Medier rapporterar ofta om hur många som förväntas söka asyl i Sverige. Vad som inte lika ofta nämns är det totala antalet personer som får stanna, vilket inkluderar anhöriga och kvotflyktingar. Migrationsverkets prognos visar att drygt 103 000 migranter beräknas anvisas till de svenska kommunerna de nästkommande tre åren. – Självklart är många [kommuner] oroliga, säger man på Sveriges kommuner och landsting.

Nyheter · Publicerad 17:00, 10 sep 2018

Sedan regeringen stramade åt migrationspolitiken hösten 2015 kan man, av mediers rapportering, få känslan att Sverige i princip har stängt sina gränser och endast tar emot ett litet antal flyktingar. Men Migrationsverkets prognos som släpptes i slutet av juli visar att Sverige fortfarande tar emot ett stort antal migranter om man jämför med tidigare år.

Antalet personer som förväntas söka asyl i Sverige i år är 23 000, men antalet nyanlända som beräknas anvisas till de svenska kommunerna är drygt 46 000. Det är dubbelt så många som snittet under tioårsperioden 2005–2014, och fem gånger så många som snittet under tioårsperioden 1995–2004.

I siffran inkluderas dels de personer som fått ja på sin asylansökan (observera dock att ansökningen kan ha gjorts ett tidigare år), dels kvotflyktingar och anhöriginvandrare.

År 2017 anvisades drygt 68 000 nyanlända till kommunerna och år 2019–2021 beräknas mer än 30 000 nyanlända per år anvisas. Det innebär att Sverige beräknas ta emot närapå 218 000 migranter under en femårsperiod. Tittar man endast på prognosen för de nästkommande tre åren är siffran drygt 103 000.

Därtill tillkommer arbetskraftsinvandrare och personer som kommer hit för att studera.
Dessutom är det många av dem som får avslag på sin asylansökan som ”går under jorden” och stannar i Sverige. Exakt hur många detta rör sig om är svårt att veta, men enligt Migrationsverkets prognos kommer närmare 10 000 av dem som har fått avslag på sin asylansökan i år att ”avvika”.

Världen idag vänder sig till migrationsminister Heléne Fritzon (S) för att höra hur Sverige ska klara att ta emot över hundra tusen nyanlända de närmsta åren, men hon avböjer från att svara på frågorna.

Någon som däremot vill svara på Världen idags frågor är Per-Arne Andersson, direktör för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting.

I ett mejl skriver han att kommunsektorn hittills har klarat av att ta emot det stora antalet nyanlända.

– Med ”klarat av” menas att man klarat detta olika bra. Hur bostads- och arbetsmarknadssituationen ser ut i Sveriges kommuner, liksom samarbetet med Arbetsförmedlingen, spelar stor roll för hur man klarat av att ta emot de nyanlända, skriver han.

Hur ska kommunerna klara av att ta emot ytterligare 103 000 de närmsta tre åren?

– De närmaste 5–10 åren kommer vi ha svårt att rekrytera personal till våra verksamheter. Både förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning växer samtidigt som vi får fler äldre. Vår bedömning är att det behövs både mer pengar, fler bostäder, diskussioner om arbetssätt och organisation samt utnyttjandet av digitalisering för att stå så väl rustade som möjligt, skriver Andersson.

Han betonar dock att det inte är en situation som enbart beror på asylmottagandet, utan även på ”generella demografiska förändringar”.

– En slutsats av detta är att vi behöver fler i arbetsför ålder. Nyanlända vuxna i arbetsför ålder är då en resurs om vi lyckas utbilda dem till rätt yrken, menar han.

Vad säger kommunerna?

– Självklart är många oroliga, samtidigt som kommun- och landstingssektorn är van att hantera svåra utmaningar. Det vi vet är att det behövs en statlig nivå som vi både kan samtala och samverka med.

Vad tycker ni om att siffran som ofta nämns är asylsökande, men att det totala antalet som kommunerna ska ta emot inte lika ofta nämns?

– Det är riktigt att det är viktigt att se till helheten, både asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd och deras efterkommande anhöriga, skriver Per-Arne Andersson.

Han påpekar att det likaså är viktigt att lyfta fram att de flesta nyanlända bosätter sig i kommunerna på egen hand och att det bara är en mindre del som kommunerna är skyldiga att ordna boende åt.

– Det vore naturligtvis bra om alla hade samma faktaunderlag när det gäller asyl- och flyktingmottagandet i media. Vi som arbetar med detta dagligen har inga problem med siffrorna.

En sak som regeringen har fått kritik för är att man gav Migrationsverket i uppdrag att släppa rapporten på en söndag, något som enligt Dagens samhälle inte har varit fallet för någon av de 59 senaste prognoserna. Enligt Expressen reagerade Migrationsverket på det ovanliga valet av dag och förklarade att man ville offentliggöra prognosen fredagen före helgen. Besked från departementet ska dock ha varit tydligt: prognosen skulle släppas på söndagen.

”Ett försök att mörka”, menar M-politikern Sofia Arkelsten och får medhåll av flera debattörer.

Världen idag ber Heléne Fritzon förklara varför det var så viktigt att prognosen skulle släppas en söndag, men får inget svar. Hennes pressekreterare poängterar dock att Fritzon var tillgänglig för kommentarer om prognosen då den släpptes, och att hon var med i SVT:s Rapport för att kommentera den under söndagskvällen.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Här ska barn och äldre samsas under samma tak

Huddinge. Huddinge kommun hänger på trenden att kombinera äldreboende och förskola i angränsande byggnader. –... måndag 25/10 08:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier