Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Professor: Vården av äldre med covid-19 är dödshjälp

Många äldre med covid-19 dör i onödan, anser geriatrikprofessor Yngve Gustafson. Detta sker på grund av den ”palliativa vårdfilosofi” som har funnits inom äldrevården under lång tid, menar han. Han talar om snabba beslut om palliativ vård utan noggrann undersökning.

Nyheter · Publicerad 08:00, 26 maj 2020

Hittills har närmare 4 000 personer dött av covid-19 i Sverige. Av dem har närmare hälften bott på äldreboenden. Världen idag har i flera artiklar uppmärksammat den till synes bristfälliga vården av äldre med covid-19.

Geriatrikprofessor Yngve Gustafson säger till Dagens Nyheter att många äldre inte behandlas mot sjukdomen, utan i stället får palliativa läkemedel direkt.

– Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion morfin och midazolam, som är andningshämmande, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre.

I SVT:s Agenda uppger Yngve Gustafson att han har fått hundratals telefonsamtal och mejl från anhöriga till äldre som råkat ut för snabba beslut om palliativ vård utan noggrann undersökning.

– Tyvärr har flertalet anhöriga inte lyckats påverka behandlingen för sina närstående utan de har dött i palliativ vård, alltså inte av covid-19-infektionen, säger han i programmet.

Gustafson uppger också att många av dessa fall i själva verket inte har varit covid-19, utan något annat som hade kunnat behandlas på annat sätt.

Överdödlighet har varit ett problem inom svensk äldrevård under lång tid och på grund av det man kallar den palliativa vårdfilosofin dör många gamla helt i onödan, menar han.

– Det började egentligen i slutet på 1990-talet när man började med hälsoekonomiska värderingar om vad som var lönt att satsa på och vad som var kostnadseffektivt.

– Vi har haft en överdödlighet på ungefär samma sätt som under covid-19 på grund av en väldigt frikostig palliativ vård, ofta på väldigt bristfälliga grunder, säger Yngve Gustafson i Agenda.

I intervjun med Dagens Nyheter tar han även upp det faktum att andelen gamla i respiratorvården är lägre än vanligt, trots att äldre drabbas värst av covid-19 och trots att man talat om en överkapacitet.

– Bara det tyder på att vi valt bort gamla människor som kunde haft en chans att överleva. 

Thomas Lindén från Social­styrelsen intervjuas också i Agenda. Han är bekymrad över den beskrivning som Yngve Gustafson ger, men att det skulle handla om någon form av dödshjälp håller han inte med om.

– Då har man tappat proportionerna i debatten, säger han.

Överlag är äldrevården mycket bra i Sverige, utmaningen är att få den lika bra överallt som där den fungerar som bäst, menar Thomas Lindén.

Även TV4 uppmärksammade i helgen uppgifterna om att äldre coronasjuka inte får den vård de behöver. I söndagens Nyhetsmorgon fick socialminister Lena Hallengren (S) flera skarpa frågor om saken.

Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion morfin och midazolam, som är andningshämmande, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre.

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda