Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Ellinor Grimmark har anmält tre vårdkliniker till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som nu talat med arbetsgivarna i ärendet. DO väntas inom kort ta ställning till huruvida barnmorskan utsattes för diskriminering då hon vägrades arbete på grundval av sin samvetsvägran att medverka i abortvård. DO kommer i så fall att driva fallet i Arbetsdomstolen. Foto: Eva Janzon

Professor: Sverige lär få samvetsfrihet

En av dem som ställt sig bakom barnmorskan Ellinor Grimmarks kamp för samvetsfrihet inom sitt yrke är Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet. Han tror att Sverige går förlorande ur matchen om ärendet går vidare till Europadomstolen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 feb 2014

– Sverige kommer att förlora. Och skälet är att det finns en ganska ordentlig samsyn bland de länder som anslutit sig till Europakonventionen om att tillåta samvetsvägran just vid abort, säger han till Världen idag.
– Och ju större samsyn det finns om en viss fråga, desto mindre är utrymmet för nationella avvikelser.
I den inlaga han skickat till Diskrimineringsombudsmannen som stöd för Ellinor Grimmarks sak, hänvisar han bland annat till en dom i Europadomstolen från 2012, då Armenien ansågs ha brutit mot Europakonventionen genom att inte tillåta samvetsvägran inom militärtjänsten.
– Vapenvägran har inte alltid ansetts omfattad av samvetsfrihet enligt Europakonventionen. Men nu konstaterade domstolen att nästan samtliga Europarådets 48 medlemsländer medger sådana samvetsbetänkligheter. Därför var utrymmet för nationella avvikelser mycket litet, och Armenien anförde heller inte tillräckligt starka skäl för att man skulle göra ett undantag.

Samma argument tror Reinhold Fahlbeck kommer att användas när det gäller så kallad samvetsvägran inom sjukvården.
– Och där råder det en ännu större samsyn, medan synen på abort skiljer sig åt betydligt mer.
I likhet med Alf Svensson (KD), menar Reinhold Fahlbeck att frågan om samvetsfrihet i Sverige blivit lidande av den starka kopplingen till just aborträtten.
– Debatten förlorar all saklighet så snart man pratar om något som kan uppfattas som ett ifrågasättande av den fria aborten, och det är både självklart och förståeligt att man kan uppfatta samvetsvägran som ett sådant ifrågasättande.

Reinhold Fahlbeck menar dock att det är fullt möjligt att stödja den enskildes rätt till en reglerad samvetsfrihet, samtidigt som man vidhåller den svenska abortlagen giltighet.
– För egen del anser jag att samhället ska tillhandahålla aborter. Aborter har alltid förekommit och kommer alltid förekomma; drivs de ut på gatan och görs under farliga förhållanden, äventyras kvinnans hälsa.
Han noterar att den resolution från Europarårdet som stödjer samvetsfrihet inom vården, även säger att kvinnors rätt till vård i enlighet med nationell lag ska respekteras fullt ut.
– Där gör man inget försök att vare sig brännmärka eller ta bort aborträtten. Men det är ju ändå så att de enskilda individernas samvete är själva grundvalen i ett samhälle. Om människor inte har ett samvete och kan leva efter det, så undergrävs samhällsmoralen.

Läkarförbundet hör till dem som kopplar samvetsfrihet med ett hot mot den fria aborten.
I en intervju med Läkartidningen säger Thomas Flodin, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd, att samvetsfrihet kan underminera arbetsrätten. Att andra länder har samvetsfrihet spelar ingen roll.
– Det finns mycket i andra länder som inte finns i Sverige, men det innebär inte att vi måste införa det, säger Thomas Flodin.

I sin inlaga till DO tar Reinhold Fahlbeck även upp det argument mot samvetsfrihet som säger att en anställd förpliktar sig att utföra de arbetsuppgifter som enligt arbetsgivaren ingår i tjänsten.
– Den klassiska juridiken inom det här området säger att en arbetstagare inte är skyldig att utföra det som strider mot ”lag och goda seder”. Om man tar in samvetsfriheten, som en del av religionsfriheten, i den goda sed som råder på arbetsmarknaden,  innebär det något nytt i arbetsrätten. Men det är inget nytt att man tar hänsyn till  mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet och skyddet för personlig integritet, inom arbetsrätten.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier