Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Pro life-rörelsen inom EU går samman i en kampanj som man hoppas ska leda till ett lagförslag som skyddar mänskligt liv. Här syns italienska nunnor i en abortdemonstration i Rom tidigare i år. Foto: Scanpix

Pro life-grupper inom EU i gemensam kampanj

Nyheter · Publicerad 14:00, 15 aug 2012

Europeiska pro life-organisationer har gemensamt startat kampanjen "En av oss" som innan maj 2013 ska ha inbringat minst en miljon namnunderskrifter för att skydda mänskligt liv inom forskningen. EU-kommissionen måste då ta ställning till om ett lagförslag bör läggas fram.

Just nu arbetar pro life-grupper inom en rad EU-länder med ett gemensamt projekt som man hoppas ska innebära ett lagförslag från EU-kommissionen till skydd för rätten till liv. Bakgrunden är den Europeiska unionens medborgarinitiativ där tanken är att visa att det går att påverka vilka frågor som hamnar på EU:s agenda. Om en miljon människor från minst sju EU-länder ställer sig bakom ett krav så är EU-kommissionen tvungen att debattera om ett lagförslag i frågan ska läggas fram.

Kampanjen "En av oss" är en av ett fåtal som hittills godkänts av EU-kommissionen. Även om familje- eller hälsopolitik, dit abortfrågan räknas, inte ligger på EU:s bord så gör forskning det, och det är vad "En av oss"-kampanjen handlar om. Förhoppningen är att få ett stopp för finansiering av forskning som använder sig av stamceller från mänskliga embryon.
I Sverige är det Ja till livet som ska arbeta med att få in namnunderskrifter, målet här är mellan 10 000 och 15 000 namn att lägga till övriga länders som initiativtagarna räknar med vida kommer att överstiga en miljon innan nästa vår. Gunilla Gomér, ordförande för Ja till livet, säger att EU bör ta konsekvenserna av att EU-domstolen i våras i en dom slog fast att livet börjar vid befruktningen.
– Det här är viktigt, om det handlar om en människa från att ett ägg blir befruktat så måste vi våga acceptera och se det och anpassa forskningen efter det, säger hon.

Tonläget i abortfrågan har höjts de senaste åren. Kanske inte så mycket i Sverige som i övriga EU. Här hörs pro life-gruppers röster allt tydligare och i flera länder pågår diskussioner om huruvida abortgränser bör sänkas. Svenska RFSU har den senaste tiden flera gånger vädrat sitt missnöje med att konservativa och kristna blir allt starkare lobbyister på området och att inställningen i andra EU-länder är att frågan är långt mer komplex än den i många fall anses vara här.
EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) säger till Svenska Dagbladet angående "En av oss"-kampanjen att hon tycker att det är oroväckande att man försöker få upp abortfrågan på EU-nivå.
–Abortmotståndarna i Europa har på senare tid blivit smartare, slugare, mer raffinerade i sina försök att föra upp abortfrågan på EU:s agenda: De sluter allianser med olika politiska grupper och lobbar direkt mot EU-parlamentarikerna.

Gunilla Gomér menar att det är märkligt att så fort ett förslag på detta område lyfts så blir vissa politiker rädda att den fria aborten är hotad.
– Det finns en beröringsskräck här runt allt som har med den här frågan att göra. Huvudsyftet i den här kampanjen handlar inte om abortlagstiftning utom om forskningen. Sedan är vi alltid intresserade av att diskutera detta som det är så tyst om i Sverige. Till exempel, varför rättar sig inte Sverige efter Europarådets resolution om vårdpersonals rätt till samvetsfrihet?
Den 11 maj 2013 ska namnen vara insamlade och initiativtagarna arbetar för att dessa kommer från samtliga 27 medlemsländer.

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...