Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholms stift. Foto: Eva Janzon

Präster anmälda till domkapitlet

Debatten om huruvida Jesus är den enda vägen till Gud fortsätter efter den artikel som fem präster skrev på DN Debatt förra veckan. Nu har prästerna anmälts till domkapitlet.

Nyheter · Publicerad 11:08, 28 aug 2015

En privatperson har anmält de fem präster som skrev artikeln till domkapitlet i Stockholms stift. Domkapitel finns i alla Svenska kyrkans 13 stift och fungerar som en kyrklig "domstol" som prövar anmälningar.

"De [prästerna] har gjort ett inlägg på DN Debatt där de ifrågasätter om 'tron på Jesus Kristus är den enda möjliga vägen till frälsning'. Bibeln är mycket tydlig på den punkten. Jesus säger att han är enda vägen till Gud!" skriver anmälaren.

Nu ska ärendet prövas i domkapitlet i september. Domprosten Hans Ulfvebrand, som är en av de präster som skrev den omtalade debattartikeln, är vice ordförande i domkapitlet i Stockholm, vilket innebär att han är jävig i ärendet.

– Det är inte helt ovanligt att en ledamot är jävig i ett ärende, men det finns regler för hur man hanterar den typen av situationer, säger Pär Sandberg, pressekreterare vid Stockholms stift.

I P1:s Människor och tro gav Hans Ulfvebrand på torsdagen sin syn på att artikeln nu anmälts.

– Det var väl kanske väntat. Det får man vara beredd på när man gör vissa ställningstaganden, sa han.

I P1-programmet deltog också Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen. Han förklarade att det fanns mycket i den debattartikeln som han är positiv till "när det gäller att skaffa oss kunskap om andra religioner".

– Men sedan blandar man in frågan om alla religioner är vägar till Gud. Det är ju en separat fråga.

– De kristna grundanspråken är att Jesus är Guds son, att Jesus dog för våra synder och att Jesus blev uppväckt av Gud. Dessa anspråk motsägs av islam. Det här kan inte vara både sant och inte sant på en gång, sa Stefan Gustavsson.

Hans Ulfvebrand svarade:

– Här ser vi att vi har olika synpunkter vad gäller begreppet sanning. Jesus Kristus är sanningen för oss kristna. Mötet med Jesus i evangelierna är grunden för attityden som vi nu försöker hålla i Storkyrkan. Gudstjänster med interreligiösa inslag har vi ju haft i Storkyrkan också före min tid.

Även Sofia Lilly Jönsson, chefredaktör på tidskriften Evangelium, deltog samtalet i Människor och tro.

– Det jag läser i den här artikeln är ett slags politisk retorik, snarare än en teologisk diskussion. Man ställer upp falska dikotomier och säger att man antingen sanktionerar våld och hatar, eller så tycker man som vi. Man bygger sin argumentation på retorikfel egentligen, sa Sofia Lilly Jönsson.

Debatten om Jesus är den enda vägen till Gud lär fortsätta. Nästa torsdag ska Hans Ulfvebrand och Stefan Gustavsson mötas i SVT-programmet Debatt.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen. Foto: David Högfeldt

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...

Nytt projekt: Trampar på spannmål för ökad skörd

Forskare i Lund undersöker om spannmålsskörden kan bli större om grödorna trampas ner. På ett försöksfält utanför Lomma trampas sädesstråna...