Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

PMU står bakom abortskrivning

Katolska kyrkan, UMU och OM är några av medlemmarna i Svenska missionsrådet som agerat för att stryka den bejakande formuleringen om abort i rådets jämställdhetspolicy. Pingstaktören PMU har valt en annan väg och menar att tillgång till information om legal abort är en del i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter.

Nyheter · Publicerad 16:50, 27 maj 2019

Det var vid ett styrelsemöte nyligen som Missionsrådet beslöt att delvis ändra den formulering som talar bejakande om tillgången till laglig abort. Men de medlemsorganisationer som varit kritiska har uppfattat ändringen som marginell och håller fast vid sin kritik. Samtidigt står alltså flertalet av rådets medlemmar bakom skrivningen, bland dem Pingstförsamlingarnas biståndsorgan PMU som nu ger sin bild av varför de försvarar missionsrådets formuleringar.

– SMR har tydligt uttryckt att man inte tar ställning för eller emot abort. I samtalet på årsmötet var det tydligt att ingen tycker att abort är en önskvärd utväg. Målet är alltid att värna livet, och allt liv är skapat av Gud. Samtalet handlade inte om att någon medlem vill verka för abort, säger PMU i ett skriftliga uttalande till Världen idag.

När rådet tog sitt beslut nyligen framhölls vikten av att människor får information om de lagliga vägar som finns i respektive land när det gäller abort.

– Vi konstaterade i samtalet att avsaknaden av information om legal abort istället resulterar i att unga och utsatta kvinnor och flickor riskerar sin hälsa och sina liv genom illegala aborter. Dödstalen globalt till följd av detta är skrämmande höga. 

Läsare hör av sig till oss och undrar varför pingströrelsens representant i SMR, PMU, inte sluter upp bakom förslagen att ändra skrivningen. Är det PMU:s hållning att abort i vissa fall kan vara ett nödvändigt ont i biståndsarbetet?

– PMU verkar inte för att människor ska göra abort. I flera länder där vi arbetar är abort också olagligt. PMU ser dock tillgång till information om legal abort som en del i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter. Information om och tillgång till legal abort är inte en isolerad fråga, utan hänger ihop med ett aktivt jämställdhetsarbete som på ett tydligt sätt inkluderar män, och övrigt arbete för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

– Fokus ligger för PMU på det preventiva arbetet. Det är av stor vikt att prata om männens ansvar i denna fråga.

Pingströrelsen i Sverige har haft en tydlig hållning att också ofödda är Guds skapelser. Hur går det ihop med att PMU står bakom texten om abort som möjlighet i biståndet?

– PMU står bakom Svenska missionsrådets jämställdhetspolicy, men har aktivt deltagit i revideringen som presenterades på SMR:s årsmöte. Detta är en policy för jämställdhetsfrågor generellt och den täcker också vikten av att arbeta för sexuella och reproduktiva rättigheter där information om laglig abort är en del tillsammans med andra viktiga delar såsom sexualupplysning, rätten till sin egen kropp, säker mödrahälsovård och tillgång till preventivmedel.

SMR har tydligt uttryckt att man inte tar ställning för eller emot abort. I samtalet på årsmötet var det tydligt att ingen tycker att abort är en önskvärd utväg. Målet är alltid att värna livet, och allt liv är skapat av Gud.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...