Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Pingstpastor i rätten efter homodebatt – Sverige lägger sig i

En pingstpastor och radioprofil i Albanien står i rampljuset efter att ha uttalat sig mot samkönade relationer i en tv-debatt. Den hbtq-organisation som anmälde honom för diskriminering finansieras med svenska biståndspengar.

– Det handlar om att stödja demokratiska krafter, säger Sveriges ambassadör i Albanien Elsa Håstad, som förnekar att Sverige ägnar sig åt kulturimperialism.

Nyheter · Publicerad 11:00, 17 feb 2022

På fredag hålls huvudförhandling i målet om pastor Akil Pano, känd som programledare i radio. Han har överklagat ett beslut från landets anti-diskriminerings­kommissionär om att han måste ta avstånd från ”hatisk retorik mot hbtq-personer”.

Allt började med ett tv-program förra sommaren, dit en företrädare för den albanska hbtq-organisationen Aleanca Lgbt hade inbjudits. Hon ombads att kommentera ett förslag från den brittiska organisationen Stonewall om att, i jämlikhetens namn, byta ut ordet ”mor” mot ”förälder som fött barn” och att ersätta ”mor” och ”far” med uttrycken ”förälder 1” och ”förälder 2”.

Inslaget gav intrycket att förslaget skulle vara aktuellt också för Albanien och många reagerade kraftigt. En av dem var Akil Pano, ledare för församlingen Gospel of Christ Church, föreläsare i filosofi vid universitetet i Tirana och programledare i nationell radio.

– De här individerna och den här rörelsen, dessa initiativ, kommer från ett sjukt samhälle, och jag ska säga vad sjukdomen är: en aldrig tidigare skådad etisk själviskhet, sade Akil Pano i en tv-debatt, enligt de utskrifter som Världen idag tagit del av.

– De är så själviska att de vill frånta nästa generations barn deras rätt till en mamma och en pappa, fortsatte han.

Detta fick hbtq-organisationen Aleanca Lgbt att anmäla Akil Pano till landets anti­diskrimi­nerings-kommissionär.

Pano hävdade att han varit i sin fulla rätt att föra fram den bibliska synen på äktenskap och samlevnad, och fick stöd från den europeiska pingstorganisationen PEF, där svenske Pelle Hörnmark är ordförande.

”Som en pastor trogen den heliga skriftens läror, bekräftade pastor Akil enbart den protestantiska evangeliska kyrkans etiska position, nämligen de bibliska riktlinjerna för sunda familjer och samhällen,” skrev Hörnmark i ett brev till kommissionären.

Den linjen gick också kommissionären på. Man slog fast att pastorn med sitt ordval inte gjort sig skyldig till hatretorik eller diskriminering, utan uttryckt ”en personlig åsikt, utifrån sin ställning och religiösa övertygelse”.

Men kommissionären hade valt att separat gå igenom ytterligare en rad snarlika uttalanden av pastor Akil Pano. Och i det ärendet blev kritiken hård.

”De åsikter och attityder som uttryckts av pastor Akil Pano går utöver yttrandefriheten och rätten att uttrycka sin religion och livsåskådning, och kan inte anses skyddade av [...] Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna”, skriver kommissionären i beslutet, som kom i mitten av november.

Påföljden: pastor Akil Pano måste göra ett offentligt uttalande där han ”tar avstånd från hatisk retorik mot hbtq-personer och avstår från att bruka sådan i framtiden”.

Ett beslut som pastorn överklagat, med stöd av jurist­organisa­tionen Alliance Defending Freedom (ADF).

Något som kommissionären slog ner på var pastorns yttrande om att en ändring av familjelagen skulle leda till att ”vem som helst kan begära att gifta sig med ett djur, eller med tre eller fyra personer”.

– Man har hävdat att pastor Pano likställer homosexuella med zoofiler. Det är inte sant, säger Linda Pano.

– Men om vi ändrar familjelagen kommer alla att få rätt att gifta sig, även de som vill gifta sig med djur. Går vi i den riktningen finns ingen gräns. Var ska det sluta och vem kan då säga vad som är rätt eller fel?

Om Akil Pano förlorar målet i förvaltningsdomstolen, riskerar han att dömas till böter.

I Sveriges riksdag råder politisk konsensus om att biståndet ska användas till att värna bland annat hbtq-personers rättigheter.

När debatten rasade som värst i höstas valde även två utländska ambassader, den svenska och nederländska, att engagera sig och bjuda in till samtal, i syfte att stödja landets hbtq-rörelse. 

– Vår roll är inte att lägga oss i enskilda ärenden. Men jag tyckte det här var principiellt intressant eftersom det handlar om tonen i medierna, i det offentliga rummet, säger Sveriges ambassadör i Albanien, Elsa Håstad, till Världen idag.

– Det här var kanske det första exemplet på hur en pastors uttalande lett till konflikt, säger Elsa Håstad.

Hur ser du på att länder som Sverige är med och påverkar debatten och värderingarna i Albanien?

– Det handlar inte om att påverka debatten, det handlar om att stödja demokratiska krafter och deras arbete, säger Elsa Håstad.

Hon hänvisar till att Albanien som kandidatland till EU förväntas ansluta sig till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, vilka bland annat förbjuder diskriminering utifrån sexuell läggning.

Vad säger du till dem som anser att Sverige ägnar sig åt ”kulturimperialism” när man med hjälp av biståndsmedel försöker förändra synen på till exempel familjen i ett annat land?

– Svenskt bistånd har som främsta uppgift att minska fattigdom och främja en hållbar utveckling i världen. Sverige stödjer arbete mot diskriminering, inklusive kön, religion, politisk eller annan övertygelse, svarar ambassadören.

Vår roll är inte att lägga oss i enskilda ärenden. Men jag tyckte det här var principiellt intressant eftersom det handlar om tonen i medierna, i det offentliga rummet.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00