Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Pingst satsar på nytt äktenskapsprogram

Nu lanserar Pingst ett helt nytt friskvårdsprogram för kristna äktenskap. Programmet ”Säker grund” är tänkt som ett verktyg för församlingar som vill arbeta långsiktigt stödjande för par och familjer.

– Vi behöver vara öppna och ärliga och komma med livet som det är, säger Peter Wilhelmsson från Pingst.

Nyheter · Publicerad 14:00, 11 jul 2021

Behovet av att stödja äktenskap och familjer är stort, även inom frikyrkan. Det är viktigt både för familjerna och samhället, menar Peter Wilhelmsson, programansvarig för Pingst nya äktenskapsprogram, ”Säker grund”.

Programmet är utformat som friskvård och tanken är att församlingarna ska kunna jobba långsiktigt och förebyggande med att stärka äktenskap, innan det blir kris.

– Det ska inte behöva gå så långt innan man söker hjälp, säger Wilhelmsson.

Han anser att frågor om äktenskap och nära relationer behöver få en konkret plats i församlingarna och att vi inom frikyrkan behöver vara mer transparenta.

– Det finns ofta en kultur av att det är viktigt att det ser bra ut på ytan, men vi behöver vara öppna och ärliga och komma med livet som det är för att kunna hjälpa och stödja varandra.

Att kommunikationen ofta är en utmaning i parrelationer är en signal som Peter Wilhelmsson fått från pastorer och andra som arbetar med par i kris. Därför ägnas en av Säker grunds första lektioner åt just kommunikation.

Tio grundlektioner och några bonuslektioner ingår i upplägget under den första terminen i höst. Där finns även undervisning om Bibelns syn på äktenskapet, vardagens utmaningar, sex och fysisk beröring. Nytt material fylls på efter hand och meningen är att man ska kunna delta kontinuerligt under flera år.

Lektionerna består av både föreläsningar och uppgifter som paren ska lösa tillsammans. Bland de som undervisar finns psykologen Alf B Svensson, Emanuel Norén från Trygga familjer samt pastorerna Linnea och Mattias Sennehed.

Programmet vill också uppmuntra och inspirera par och familjer att låta tron forma det egna livet, liksom att dela tron vidare till andra. 

Ett särskilt församlingspaket har tagits fram, som församlingarna kan abonnera på. De deltagande paren arbetar gemensamt på en digital plattform.

– Vi försöker lägga fokus på att det är de lokala församlingarna som bär programmet och att paren deltar via någon församling. Men det går också att delta som par utan koppling till någon kyrka, säger Peter Wilhelmsson.

Materialet har tagits fram av Församlingsgruppen Mellannorrland (FGMN), en samverkansorganisation för pingstförsamlingar i Norrlands inland, där Wilhelmsson är föreståndare. FGMN driver Säker grund i samverkan med Pingst Omsorg.

Från och med den 1 augusti kan par börja anmäla sig till programmet, som även är öppet för par och församlingar från andra samfund.

Det finns ofta en kultur av att det är viktigt att det ser bra ut på ytan

Utredning: Utbildade barnmorskor väljer bort sjukvården

Vård. Det råder inte brist på utbildade barnmorskor i Sverige – men de saknas inom sjukvården, inte minst... onsdag 31/5 10:00

Efter presidentvalet – Erdogan kan hålla Sverige på halster

Nato. Den turkiska valrörelsen är över – nu hoppas regeringen på ett snabbt godkännande av den svenska... onsdag 31/5 07:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00