Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Foto: Freely Photos

Pingst ordnar tävling: Delar ut 500 000 till evangelisation

En unik satsning ger tre svenska pingstförsamlingar möjlighet att vinna 100 000 kronor vardera till evangelisation på sin hemort.

– Vi tror att vi kan tända tre väckelseeldar, säger Marcus Jonsson, kommunikationschef på Pingst som nu öronmärker en halv miljon kronor för evangelisation.

Nyheter · Publicerad 16:58, 4 sep 2020

Kampanjen går ut på få in så många kyrkoavgiftsmedgivanden som möjligt. Ett kyrkoavgiftsmedgivande innebär ett aktivt val om vilken församling den personliga kyrkoskatten ska tillfalla. Den församling som fått in minst tio nya medgivanden samt svarat för den största procentuella ökningen vinner.

– I dag väljer en av tio medlemmar i Pingst att låta sin kyrkoavgift tillfalla den pingstförsamling man tillhör. Om fler i församlingen skulle göra det valet ges möjligheter till nya satsningar, säger Marcus Jonsson.

Satsningen bär namnet ”Revive My City” och kommer att anpassas efter möjligheterna på den aktuella orten. Såväl Pingsts föreståndare Daniel Alm som riksevangelist Tigleth Malkey kommer att medverka.

– Om det inte finns tillgång till en större lokal kan vi till exempel köra tältmöten från fredag till söndag.

Den 7 november, i samband med att Pingst Ledare samlas, kommer tre vinnare som vinner 100 000 kronor vardera att presenteras. Övriga 200 000 kronor kommer att användas till ljud och ljusutrustning samt evangelisationsteam till de tre platserna.

– Det kommer att bli en vinnare vardera i Norrland, Svealand respektive Götaland.

I november inleds en böneperiod med en vision om att bana väg för väckelse på de aktuella orterna.

– Kampanjerna kommer att äga rum i augusti nästa år, säger Marcus Jonsson.

Han menar att huvudsyftet med tävlingen inte har med pengar att göra, utan handlar om att sprida det kristna budskapet.

– Vi vill dra vårt strå till stacken. Pingströrelsen vill ge mer Jesus till folket, säger han.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10