Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Daniel Alm, ledare för Pingst. Foto: Mikael Good

Pingst är inställda på expansion: ”Finns ett starkt driv”

Nyligen höll den svenska pingströrelsen rådslag och kunde konstatera fortsatt tillväxt, bland annat i form av elva nya församlingar som välkomnades. – Det finns ett positivt momentum, säger pingstledaren Daniel Alm.

Nyheter · Publicerad 11:00, 12 jun 2019

Bland församlingarna som valt att kliva in i Pingst FFS finns både nyplanteringar, traditionella pingstförsamlingar och kyrkor som tidigare tillhört andra sammanhang.

– Vi känner att det finns ett starkt driv, och det är väldigt roligt att många församlingar vill tillhöra en gemenskap som vår, säger Daniel Alm, som menar att rörelsen är beredd på att växa och ta större ansvar också som kristen aktör i samhället.

– Vi ser i dag att det är mycket som inte fungerar i välfärdssamhället. Då behövs civilsamhället än mer. Det handlar om skolor, stöd till utsatta, om att arbeta emot psykisk ohälsa och missbruk, säger han.

När det gäller just ohälsa presenterar man nu ett helt nytt material med namnet ”Det finns hopp”, som tagits fram av flera olika avdelningar inom Pingst FFS.

– Det är ett uttryck för att vi ser en utveckling där inte minst unga tappar framtidstro och upplever försämrat psykiskt mående och depression. Det är många som kämpar. Vi har tagit fram en skrift som vi vill kunna sätta i händerna på församlingarna som kan hjälpa dem att vara en positiv kraft i det här arbetet, säger Daniel Alm.

Under rådslaget fattades också beslut vad gäller svenska pingströrelsen i förhållande till syskonrörelserna runt om i världen.

– Det handlar om vår internationella struktur. Vi har band med ungefär hundra pingströrelser i världen. Nu har vi delat in dessa i olika regioner och teman.

Daniel Alm understryker att detta handlar om mer än bara ett teoretiskt arbete.

– Det handlar om mission, men också om nätverk, teologi och ledarskap. Pingstväckelsen exploderar just nu i världen.

År 2023 planerar pingströrelsen globalt för starten av det man kallar ”a Decade of Revival” (ett århundrade av väckelse).

– Bönen och tanken är att kraftsamla under tio år och maxa alla insatser vad gäller evangelisation, karismatik och församlingsplantering för att få se människor komma till tro på Jesus. Det är något jag väldigt mycket längtar efter att se mer av i Sverige, säger Daniel Alm.

Vi ser i dag att det är mycket som inte fungerar i välfärdssamhället. Då behövs civilsamhället än mer.

Svårt att mobilisera för en ny valkampanj i Israel

De olika politiska partierna i Israel rustar nu för en ny valkampanj i kölvattnet av att premiärminister Netanyahu inte lyckats bilda koalition efter...

Rovfåglarna vid Gamla förgiftas

Platsen Gamla på Golanhöjderna är en känd destination för många som besöker Israel. Gamla kal­las ofta ”det norra Masada” efter det att romarnas...

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Pridechef sökte kontakt med barn på hbtq-forum

Granskning. En chef på Stockholm Pride och en högt uppsatt chef på Utrikesdepartementet finns bland männen som söker kontakt med 14-åriga ”David” när Svenska...

Månfarare kan navigera med gps

Navigering via gps är numera vardagsmat på jorden. Men hur hittar man runt månen? Jodå, satellitnavigering kan fungera även där. Det meddelar Nasa...