Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Piensohos bibelstudier väcker starka reaktioner

Filadelfiaföreståndaren Niklas Piensohos bibelstudium om homosexualitet har väckt starka reaktioner. Flera förkunnare uppmanar nu kristna i Sverige att vara vaksamma och stå upp för den klassiska synen på Bibelns ord.

Nyheter · Publicerad 10:00, 17 nov 2022

Nyligen höll föreståndaren för Filadelfiakyrkan i Stockholm, Niklas Piensoho, flera mycket uppmärksammade bibelstudier med rubriken ”Brännande frågor”. Det är särskilt de två senaste bibelstudierna om homosexualitet, där han ifrågasätter den klassiska kristna tolkningen, som har fått många att reagera.

Pastorn och debattören Stefan Swärd påminner på sin blogg ”Allt mellan himmel och jord” om vad Niklas Piensoho själv skrev under sin tid som missionspastor i boken Motbilden och budskapet: ”När man närmar sig frågan om sexuella handlingar mellan människor av samma kön måste man konstatera att alla texter som på något sätt uttalar sig är avvisande och att inga dörrar öppnas någonstans i skriften mot andra sexuella relationer än de mellan man och kvinna. Det unika med denna debatt är det helt entydiga bibliska materialet. Jag känner inte till någon annan fråga där bibeltexterna är så samstämmiga.”

Stefan Swärd är tveksam till en del av Piensohos nya ”tolkningsalternativ”, men förklarar att han inte har någon anledning att ifrågasätta Filadelfiapastorns respekt för Guds ord.

”Niklas vill inte ändra äktenskapssynen och argumenterar inte alls för detta men vill pröva tankar kring att vara mer bejakande till att medlemmar i våra församlingar, och även ledare, kan leva i samkönade relationer.”

Swärd skriver vidare att han som tidigare församlingsledare i Stockholm är väl medveten om de pastorala utmaningar som Niklas Piensoho tar upp.

”Människor måste känna en trygg miljö i församlingen så att man i själavård och förbön kan bekänna sina synder, och dela sin brottningskamp med livet utan att bli avvisad. Men undervisningsstandarden får inte sänkas för att vi människor brottas med synden.”

I en video på Facebook delar evangelisten och bibelutdelaren Roul Åkesson en dröm han har haft. Den handlade om en anlagd brand i ett hus med halmtak, om människor som såg branden men inte gjorde något och om att några till slut lyckades släcka den.

Åkessons tolkning av drömmen har med debatten om samkönade äktenskap och Piensohos ställningstagande att göra.

– Man har inte respekt för Guds ord, inga gränser, menar han.

Roul Åkesson uppmanar kristna i Sverige att stå upp för den klassiska bibelsynen på äktenskap och familj, att tala ”klarspråk” och inte vara tysta. Han uppmanar även pastorer att träda fram i den här frågan.

– Vi har ett kaos i vårt land och vi behöver hjälpa varandra nu och stå tillsammans för Sverige.

Pastorn och författaren Per-Arne Imsen är mycket kritisk till Piensohos bibeltolkning.

”Ormens budskap i lustgården var: ’Skulle Gud ha sagt?’ Hans budskap var: Gud menar inte det han säger. I Piensohos ’bibelstudieserie’ bevittnar vi ett antal trollerikonster som får Bibelns tydliga och klara ord att få en ny motsatt betydelse”, skriver han på Facebook.

Den finlandssvenske resandepredikanten Dan Bertlin uttrycker sig på ett liknande sätt.

”Niklas Piensoho drar sig inte för att omtolka bibelställena till total oigenkännlighet, vilket får mig att dra paralleller till modeordet ’gaslightning’. En stol är helt enkelt inte längre en stol fast den fortfarande verkar se ut som en stol ...” skriver Bertlin.

Ännu skarpare kritik kommer från Nima Motallebzadeh, som bland annat undervisar i Göteborgs 8:e baptistförsamling. Motallebzadeh påminner om Jesu ord till församlingen i Filadelfia i Uppenbarelseboken: ”Din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.”

”I skrivande stund är församlingen ovärdig detta namn. Församlingens föreståndare håller inte fast vid Kristi ord. Han förvränger det”, skriver Motallebzadeh.

Han påpekar att Piensoho själv sade att det är ”fullt möjligt att avsätta” honom och menar att församlingen borde göra det.

Det finns samtidigt många som hyllar Piensoho för hans bibelstudium. På Filadelfiakyrkans Youtubesida finns det gott om personer som tackar Niklas Piensoho för ödmjukhet, klokhet och mod.

Viktigt att vi vågar samtala om brännande frågor i våra församlingar, skriver exempelvis en person.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00