Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Pastorer om dold hbtq-grupp i pingströrelsen: ”Bibeln tydlig”

Världen idag berättade i tisdags att pastorer och andra kristna i slutna Facebookgrupper försöker påverka pingströrelsen till att bejaka hbtq-livsstil. Flera pingstpastorer kommenterar nu uppgifterna.

– Man måste kunna avslöja felaktigheterna i denna liberala syn och på vilket sätt texterna förvrängs, säger Sven Bengtsson, pastor i Nybro Pingst och betonar betydelsen av pålästa pastorer och bibellärare.

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 jun 2022

Pingströrelsens tydliga hållning är att äktenskapet är mellan en kvinna och en man. Världen idag kunde på tisdagen avslöja att det finns Facebookgrupper som medvetet försöker att undergräva den hållningen. I de slutna samtal, som tidningen tagit del av, fanns till exempel uppmaning till övriga att mejla Pingsts ledning för att påverka.

Ämnet är brännhet, vilket, i skrivande stund, drygt 150 kommentarer till Världen idags artikel på Facebook illustrerar. En del är sorgsna och oroade över försök att undergräva den syn på Bibeln som gällt i 2 000 år medan andra vill öppna rörelsen för hbtq-livsstil.

Även en del pastorer ingår i de dolda grupperna. Bland kända pastorer inom pingst ser man allvarligt på utvecklingen.

– Den som förkunnar Guds ord kommer att vara tvungen att göra räkenskap över sin trofasthet till vad Bibeln undervisar och lär. Jag känner en nöd över det, säger Per-Johan Stenstrand, pastor i Lifecenter Church Västerås till Världen idag.

Stenstrand betonar betydelsen av att hålla sig till bibelövertygelse mer än tidsanda. Han framhåller också att frågan om bibeltro innefattar så mycket mer än hbtq.

– Våra kyrkor är fyllda av människor som brottas med en mängd olika saker. Livsstilsfrågor, moralfrågor och andliga frågor som Bibeln har en uppfattning om.

Känner du oro inför att avsteg från Bibelns syn på äktenskapet riskerar att sprida sig inom samfundet?

– Egentligen är jag inte orolig, jag upplever mina pastorskollegor som starka i övertygelsen rörande sin bibelsyn och äktenskapets särställning, säger Per-Johan Stenstrand.

Även Dan Salomonsson, pastor i Uppsala Pingst, önskar öppna samtal.

– Jag tänker att våra samtal, om lära och annat, inte sker i slutna Facebookgrupper eller på kafferep, säger han till Världen idag.

Bibeln är pingströrelsens enda rättesnöre, betonar han.

– Jag tror att vår rörelse står stark i en enkel tro som utgår från att vi först frågar oss vad Bibeln säger. Vi läser som det står, vi tror som det står och vi får som det står.

– Så länge vi fortsätter att ställa frågan om vad Bibeln säger tror jag att det som är sant och riktigt kommer att segra. Alla behöver vara ödmjuka i det samtalet, men jag tror att Guds församling kommer att stå sig genom alla stormar, säger Dan Salomonsson.

Sven Bengtsson, pastor och föreståndare i Nybro Pingst, tror att det sammanhang som inte öppnar för en mer liberal syn i hbtq-frågan framöver kommer att bli sektstämplade.

– Redan har människor som har lämnat klassisk syn på bibeltexterna, för en mer liberal hållning, börjat tala om att de varit med i en sekt, säger han.

En hel del av dem som står för den mer liberala synen är ordentligt pålästa, ofta med flera års teologiska studier, och argumenterar på ett väldigt intellektuellt sätt, menar han.

– Men det sker en förvrängning av bibeltexterna. Ofta på ett väldigt stolt sätt och med ett förakt för pastorer som inte har lika hög utbildning som de själva.

Pastorer och bibellärare behöver vara ordentligt pålästa i hur man bemöter detta, betonar han.

– Man måste kunna avslöja felaktigheterna i denna liberala syn och på vilket sätt texterna förvrängs. Det handlar om att ta sina egna bibelstudier ett steg längre.

Sven Bengtsson har samtalat med flera som har känt sig förvirrade av den liberala argumentationen från personer som studerat teologi i åratal.

– När jag har satt fingret på det som brister i den liberala synen har människor blivit oerhört tacksamma för insikten om att de inte haft fel, säger han.

Han betonar betydelsen av att varje människa lär sig att avslöja vilka mekanismer som påverkar.

– Det finns gott om exempel på dem som haft en tydlig tro i frågan ända tills någon i den nära omgivningen berättat att denne är homosexuell. Då börjar processer inom den människan som jag tror att man inte ens vill vara medveten om, i försök att hitta försvar och slippa uppleva obehag.

Guds kärlek gäller varje människa, betonar Sven Bengtsson.

– En människas värde är unikt och har inte att göra med hur man identifierar sig sexuellt. Den som vill lyda Gud mer än människor behöver också ha vishet i att hantera och förmedla kunskapen om vad Bibeln säger.

I tisdags berättade Världen idag om att en medlem i den slutna Facebookgruppen ”HBTQ+ inom pingströrelsen” anser att det enda sättet att påverka pingströrelsen till en mer hbtq-liberal hållning är genom ”aktiv opposition inifrån”.

Världen idag har kontaktat pingströrelsens föreståndare Daniel Alm för att fråga hur han ser på detta, samt om han är orolig över att avsteg från synen på äktenskapet som ett förbund mellan kvinna och man ska sprida sig inom samfundet. Daniel Alm har via mejl meddelat att han i nuläget avstår från att svara på Världen idags frågor.

Den som vill lyda Gud mer än människor behöver också ha vishet i att hantera och förmedla kunskapen om vad Bibeln säger.
Så länge vi fortsätter ställa frågan om vad Bibeln säger tror jag att det som är sant och riktigt kommer att segra.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00