Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Parlamentet i Lettland röstade nej till dödshjälp

Efter en utdragen debatt har det lettiska parlamentet avvisat ett medborgarinitiativ om att tillåta eutanasi, alltså att en läkare ger en svårt sjuk person en injektion eller ett medel som leder till patientens död.

Nyheter · Publicerad 08:00, 30 mar 2021

Förslaget hade lagts fram efter en kampanj som samlat in 10 000 namnteckningar, och hade behandlats i ett utskott. I torsdagens omröstning i parlamentet, saeima, ställde sig 49 ledamöter bakom utskottets rekommendation om att avvisa förslaget, medan 38 röstade emot. Två ledamöter lade ner sina röster, skriver Baltic News Network.

Det föredragande utskottets ordförande, Janīna Kursīte-Pakule, sade i debatten att en lag om eutanasi både skulle påverka människors förtroende för sjukvården och få konsekvenser för läkarnas psykiska hälsa.

En parlamentsledamot från center-höger-alliansen Ny enhet, Anda Čakša, sade att frågan om dödshjälp måste vänta till dess att sjukvården blivit bättre på att tillhandahålla palliativ vård.

I debatten, som refereras utförligt i Baltic News Network, framkom också att det finns en gråzon kring vården i livets slutskede och möjligheten att avsluta livsuppehållande behandling.

För att ett medborgarinitiativ ska behandlas i parlamentet i Lettland krävs det att 10 000 personer ställt sig bakom det. Detta antal uppnåddes i februari för dödshjälpsinitiativet.

Både Spanien och Portugal har i år tagit ställning till förslag om att tillåta olika former av dödshjälp.

Det spanska underhuset godkände tidigare i mars ett lagförslag som gör att läkare från och med juni i år ska hjälpa svårt sjuka vuxna att avsluta sina liv, antingen genom en spruta eller genom att skriva ut ett recept på ett dödligt medel.

I Portugal, däremot, förklarade landets författningsdomstol nyligen att den lag om dödshjälp som parlamentet antog i januari var alltför otydlig för att kunna godkännas.

Domstolen hade utvärderat lagen på uppdrag av landets president Marcelo Rebelo de SousaIt.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10