Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Paradigmskifte: EFK-kyrka sade ja till samkönade vigslar

Immanuelskyrkan i Örebro har röstat för en förändrad församlingsordning där även homosexuella par kan vigas i församlingen. Omkring 80 procent röstade ja till ändringen som innebär ett paradigmskifte i svensk frikyrklighet.

Om detta accepteras av EFK blir samfundet ”ett annat samfund”, menar tidigare EFK-ordföranden Stefan Swärd.

Nyheter · Publicerad 14:23, 10 okt 2022

Efter en flera år lång process skedde omröstningen i Immanuelskyrkan vid ett församlingsmöte i söndags. Ungefär 80 procent av medlemmarna, en liknande andel som vid en provomröstning tidigare, röstade för att även samkönade par ska vigas av församlingens pastorer.

Pastorn och föreståndaren Johan Arenius uppger i en text på kyrkans webbplats att församlingen vill motverka motsättningar.

”I ett samhälle som tycks dra mer och mer mot polarisering menar vi att det är ett välkommet vittnesbörd om enhet att vi lever med två tolkningsalternativ i samma församling”, skriver han och framhåller vidare att äktenskapssyn enligt församlingen inte tillhör den kristna trons centrum.

”Utifrån en evangelikal bibelsyn menar vi att den som vill formas som lärjunge kan landa i olika synsätt rörande samkönade relationer.”

Det synsättet har dock kritiker beskrivit som ohållbart och som ett avsteg från den kristna läran. Tidigare EFK-ordföranden Stefan Swärd säger till Världen idag att om det accepteras att en central församling inom samfundet byter till en annan hållning i en viktig teologisk fråga innebär det i praktiken att man ändrar praxis.

– Då har vi i princip samma hållning som man har i Equmeniakyrkan, då blir vi ett annat samfund.

Inom Equmeniakyrkan avgör varje lokal församling huruvida man viger samkönade par eller inte.

På frågan hur han tycker att EFK-ledningen då bör hantera situationen menar Swärd att ett minimum är att tydligt markera att Immanuelskyrkans beslut inte är i enlighet med vad EFK står för eller de beslut man gemensamt fattat.

– Jag anser att vi behöver driva frågan vidare och konfirmera den hållning vi alltid haft; att värna den traditionella äktenskapssynen. EFK är inte bara ett löst samfund, vi har gemensamt uttalat att vi samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Därför är det svårt att begripa hur en församling på eget bevåg kan ändra sig i en grundläggande lärofråga.

Det finns i dagsläget ingen annan EFK-församling som är nära samma beslut som Immanuelskyrkan.

– Vi är många som kommer att kämpa för att den traditionella äktenskapssynen ska bli kvar, säger Stefan Swärd och uppmanar nu fler att välja bort lågmäldhet och försiktighet och tala tydligt i den här frågan.

– Det här riskerar att splittra sönder samfundet.

I ett klipp på EFK:s webbplats kommenterar missionsdirektorerna Ingemar Forss och Linalie Newman Immanuelskyrkans vägval.

– Beslutet är ett avsteg från den vigselordning som EFK har i dag. Att det är ett avsteg har vi också förmedlat i dialog med församlingsledningen och hela församlingen, säger Ingemar Forss.

Enligt EFK-ledarna finns det dock ingenting i rörelsens stadgar som innebär att man bör agera på ett visst sätt utifrån beslutet. De säger att man i stället ska fortsätta den gemensamma processen som pågår inom samfundet i frågan.

– Vi litar på att Anden kommer att leda oss tillsammans, säger Linalie Newman som betonar att de förstår att skeendet kan skapa oro och frågor inom EFK.

– Vi ska stå fast, vi ska möta varandra med kärlek och vi ska fortsätta uppdraget att förmedla evangelium om Jesus till alla människor här i Sverige och runt om i världen, säger hon.

[Det är] svårt att begripa hur en församling på eget bevåg kan ändra sig i en grundläggande lärofråga.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00