Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Palestinska skolbarn hjärntvättas systematiskt

Kartor där Israel är utraderat, sånger som uppmanar till våld och bilder som glorifierar martyrskap. Det är innehållet i de palestinska skolböcker som Världen idag, genom en översättning till svenska, har fått ta del av. – Den nya palestinska läroplanen är betydligt mer radikal än tidigare läroplaner, säger Sara Lönnström, koordinator för det svenska översättningsprojektet.

Nyheter · Publicerad 09:25, 16 aug 2017

Sånger om fred och räkneuppgifter med äpplen och päron verkar inte vara vad palestinska skolbarn får ägna sig åt på lektionerna. I stället är det kampsånger om att dö för sitt land och räkneuppgifter om antal martyrer som fyller skolböckerna. Detta kan man se om man tittar på den översättning av palestinska skolböcker som initierats av David Bedein, vid ”Center for Near East Policy Research” som vill ”ge insikt i den komplexa verkligheten i Israel”.

– Det som presenteras för palestinska skolbarn är fruktansvärt. De här böckerna används på alla palestinska skolor, även de som stöds av FN, säger Sara Lönnström, som är koordinatior för arbetet med att översätta de nya skolböckerna till svenska.

Världen idag får ta del av materialet och ser bland annat kartor där Palestina ser ut att utgöra hela Israels territorium och bilder som glorifierar martyrskap. En tecknad bild visar barn som sitter i ett klassrum. En stol är tom, och pryds av en palestinsk sjal och flagga. På bänken står det en skylt med arabiska tecken som sägs betyda ”martyren”.

Även räkneuppgifter handlar om martyrskap.

”Antalet martyrer från första intifadan under 1987-93 uppgick till 2 026 martyrer och antalet martyrer vid al-Aqsa-martyriernas intifada under året 2000 uppgick till 5 050 martyrer medan antalet skadade nådde 49 760. Hur många martyrer dog i de två intifadorna?” är en räkneuppgift för årskurs fyra.

Sångerna som finns i skolböckerna verkar uppmana barnen till att bli martyrer.

”Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att genomsyra detta generösa land och kommer att eliminera trosinkräktarna från mitt land och kommer att utplåna resten av dessa utlänningar”, lyder texten i en sång för barn i årskurs tre.

Ett annat exempel på sång som barnen i årskurs tre får lära sig är den palestinska nationalsången. Den har bland annat texten:

”Med min beslutsamhet, min eld och hämndens vulkan. Med längtan att ge mitt blod för mitt land och mitt hem. I motgång/bergen har jag ock utkämpat striden. Jag har erövrat det omöjliga och krossat gränserna. Med andans och vapnens eld.”

– Den nya palestinska läroplanen, från det här året, är betydligt mer radikal än tidigare läroplaner, säger Sara Lönnström.

Hon berättar att kampen mot Israel och dess utplåning är temat i böckerna, att judarnas historiska band till Israel inte nämns och att uppvigling och hat mot icke-muslimer förekommer.

Vad är mest anmärkningsvärt?

– Hjärntvätten och att man raderar och demoniserar Israel, säger Sara Lönnström.

Hon är orolig för vad skolmaterialet kommer ge för framtida konsekvenser.

– Redan nu ser vi sexåringar skandera ut slagord mot Israel och tonåringar som knivmördar israeler.

Uppdragsgivaren för översättningsarbetet har en agenda att påverka världens syn på Israel – hur har det påverkat översättningsarbetet?

– David Bedein har medarbetare som är palestinska araber och de ser att palestinierna far illa av sin egen regering. Jag pratade med en arabisk pappa som sa: ”Jag vill inte att mina barn ska lära sig det här i skolan. Jag vill att de ska lära sig bli goda människor och bidra till fred.” David Bedein bryr sig inte bara om judarna, han vill också minska det palestinska folkets lidande.

Så det påverkar inte, enligt dig?

– Absolut inte. Vi har haft opartiska översättare.

Världen idag låter Merzek Botros, pastor i en arabisktalande församling i Stockholm, titta på materialet. Han kommer från Egypten och har arabiska som modersmål.

– Det ser ut som om den här översättningen är mycket bra gjord, säger han.

En som är kritisk till att svenska biståndspengar går till UNRWA, FN-organet som ansvarar för skolgången för 312 000 palestinska barn och ungdomar på Västbanken, i Gaza och i östra Jerusalem, är riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD).

– Om palestinier redan i skolåldern får lära sig hatpropaganda kommer vi aldrig komma någonvart, säger han.

Han tycker att det svenska biståndet till de palestinska territorierna måste stoppas fram till dess att vi börjar ställa motkrav.

Världen idag söker biståndsminister Isabella Lövin, men hon avböjer från att svara. I stället hänvisar hennes pressekreterare till vad hon tidigare sagt i en interpellationsdebatt om saken.

– Regeringen är medveten om att det förekommer en omfattande debatt om i vilken utsträckning det förekommer uppvigling på israelisk och palestinsk sida i skolböcker och att frågan är omtvistad. Regeringen anser inte att interpellantens [Mikael Oscarsson] påståenden om den utbildning de palestinska skolbarnen får är rättvisande, vare sig i UNRWA:s skolor eller i de andra palestinska skolor som använder samma läroplan, sa Lövin den 25 april.

Hon sa även att regeringen har fullt förtroende för UNRWA.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00