Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Överläkare: ”Lögn att inga patienter prioriterats bort”

Det är en lögn från regionledningen att inga patienter prioriterats bort i Stockholm under coronapandemin. Det säger överläkare Michael Broomé vid Ecmo-centrum på Karolinska sjukhuset till Dagens Nyheter.

– Vi har upprepade gånger tvingats säga nej till patienter vi normalt skulle ha accepterat, säger han.

Nyheter · Publicerad 15:10, 23 jun 2020

Enligt källor inom intensivvården gick det tidigt i pandemin ut besked om att man skulle behöva prioritera hårdare än normalt. Sedan dess har DN beskrivit flera fall där äldre har prioriterats bort i vården. Även Världen idag har i flera artiklar uppmärksammat larmen.

Men hälso- och sjukvårdsledningen i Region Stockholm har förnekat att man behövt prioritera bland de sjuka.

Nu säger flera läkare till tidningen att regionchefernas tal om att man inte gjort prioriteringar utöver det normala är en lögn.

–  Att försöka låtsas att vården bedrivs utan behov av prioriteringar är lögn, säger Michael Broomé.

– Många vittnar om att man tvingats till hårda prioriteringar när det gäller inte bara respiratorvård utan också andra behandlingar som njurdialys, som är en viktig del av intensivvården.

Michael Broomé säger till DN att de senaste månaderna varit exceptionella, och att Ecmo, tack vare inlånad personal och utökade arbetstider kunnat utöka antalet vårdplatser, från tre till runt tio.

– Trots detta har vi ofta känt vanmakt och otillräcklighet. Vi har förlorat flera unga, tidigare friska, patienter med särskilt allvarliga sjukdomsförlopp. Vi har också upprepade gånger tvingats säga nej till patienter vi normalt skulle ha accepterat på grund av brist på erfaren personal, lämpliga lokaler och utrustning, säger han.

Enligt Michael Broomé är de långa vårdtiderna för covid-19-patienter en särskild utmaning, liksom svårigheterna att bedöma prognosen när det handlar om en helt ny sjukdom.

Det har dessutom gjorts färre ultraljuds- och röntgenundersökningar än vad som krävts, och inte heller befuktning, inhalationer och annan andningsvård sker på vanligt sätt, säger han, och beklagar att ansvariga chefer inte klarat av att beskriva de resursbrister som finns.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening och överläkare vid Danderyds sjukhus, håller med om att man har behövt prioritera hårdare.

Han tror tror att regionledningen förnekat prioriteringar av strategiska skäl.

– Det är politiska uttalanden. Sjukvården i många regioner har varit hårt pressad, det går inte att sticka under stol med. Skulle den politiska ledningen sagt rakt upp och ned hur det har varit skulle det ha blivit en väldigt stor reaktion, och det har man velat undvika, säger han.

–  Man upplever att man måste säga att det finns kapacitet och trygghet, trots att man på golvet ute i verksamheterna upplevt något annat. Men jag tycker att man ska vara sanningsenlig.

Lars Falk, verksamhetschef för Ecmo-centrum, ger visst medhåll till läkaren Michael Broomés utsaga.

– Även om vi alltid behöver göra prioriteringar inom sjukvården så har det varit tuffare under den här perioden, säger han till DN.

Han håller dock inte med om att Ecmo-centrum saknat kompetens och kapacitet och därför nekat att ta emot covidsjuka.

Vissa patienter har prioriterats bort från Ecmo-behanding, som innebär syresättning av blodet med en konstgjord lunga, men det beror på att de inte varit i tillräckligt god fysisk form för att klara av den, menar han.

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, har tidigare sagt att riktlinjer om prioriteringar inte har behövt användas och att patienter har fått den vård som har gynnat dem bäst. Nu säger han dock att platsbrist kan uppstå på vissa sjukhus – och att prioriteringar då kan behöva göras.

– Lokalt eller regionalt kan det uppstå situationer där behovet är större än tillgången på intensivvårdsplatser. I sådana fall kan prioriteringar enligt Socialstyrelsens ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden” behöva tillämpas, skriver han till DN.

Skulle den politiska ledningen sagt rakt upp och ned hur det har varit skulle det ha blivit en väldigt stor reaktion, och det har man velat undvika.

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Gärna avskaffade bidrag – men först avdragsrätt

Ledare Världen idag har rapporterat att samfunden fortsatt vill söka statsbidrag även om staten inför... torsdag 11/8 00:00

Östgötar ska få höra om Jesus

Evangelisation. För tredje året i rad anordnar organisationen Open Air Campaigners (OAC) nästa vecka ett... torsdag 11/8 00:00

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier