Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Bara 32 procent av omkring 50 000 iranier som svarade på en enkät betecknade sig som shiamuslimer. Bilden är från Teheran. Foto: Vahid Salemi/AP/TT

Över en miljon kristna i Iran

Nästan hälften av invånarna i den islamiska diktaturen Iran betecknar sig i dag som icke-troende. Samtidigt är antalet kristna uppe i en miljon.

Det visar en unik undersökning av iraniernas inställning till religion, och som bekräftar de uppskattningar som tidigare gjort av kristna organisationer.

Nyheter · Publicerad 06:00, 25 sep 2020

Undersökningen är gjord av organisationen Gamaan, som specialiserat sig på att inhämta och analysera attityder i Iran, och som leds av två universitetslektorer i Nederländerna.

Genom omfattande frågeformulär, som spreds brett via internetplattformar i det iranska samhället, nådde Gamaan omkring 50 000 iranier, varav 90 procent bodde i Iran.

Något av det mest slående med rapporten är att bara 32 procent av de svarande betecknar sig som shiamuslimer, drygt fyra årtionden efter grundandet av att den islamiska republiken.

Hela 72 procent av de svarande är mot slöjtvånget för kvinnor, och omkring 35 procent dricker alkohol regelbundet eller ibland, trots ett uttryckligt förbud.

Andelen iranier som tillhör andra religioner är liten, och hela nio procent av de svarande betecknar sig som ateister. Men om man slår ut de 1,5 procent som säger sig vara kristna på Irans drygt 81 miljoner invånare, kommer man upp i mer än en miljon personer.

– Även om man beaktar de uppskattningsvis 300 000 ”erkända” armeniska och assyriska kristna i Iran, så pekar detta på ytterligare en miljon konvertiter till kristendom, kommenterar organisationen Article 18, som engagerar sig för religionsfrihet och förföljda kristna i Iran.

Article 18 noterar att det är första gången som en beräkning av antalet kristna i Iran görs utifrån en sekulär undersökning. Men organisationen konstaterar också att de kristna satellit-tevekanalalerna haft rätt i sina uppskattningar, som främst utgått från antalet iranier som haft kontakt med kanalerna.

Rapportens bild av allt färre shiamuslimskt troende i Iran kommer inte som någon överraskning för Irankännare, som påpekar att den iranska ledningen är mer orolig för en ”kulturell” än för en militär invasion.

– På senare år har olika ledande personer inom den iranska staten talat om en hotande deislamisering av samhället, säger Afshin Shahi, som föreläser om Mellanösternpolitik vid universitetet i Bradford i Storbritannien, till Article 18.

– Man har till och med myntat ett uttryck, andalusiering, för den gradvisa deislamisering av landets kulturella strukturer som på sikt kommer att utgöra ett existentiellt hot mot islamisternas politiska dominans, säger han.

Även om man beaktar de uppskattningsvis 300 000 ”erkända” armeniska och assyriska kristna i Iran, så pekar detta på ytterligare en miljon konvertiter till kristendom.

Regeringen för krig mot familjernas valfrihet

Ledare Det vore fel att säga att barnomsorgen står i centrum av den politiska debatten. Om något är det... tisdag 20/10 00:00

Bön om skräddarens visdom

Böneskolan Det finns en risk att fatta för snabba beslut i frågor som får stora konsekvenser utan att först ha... tisdag 20/10 00:00

Cecilie Fassotte: ”En spännande resa”

Norska kyrkan. – Det är otroligt fint att gå den här vägen som par, säger Cecilie Fassotte, 44 år. Hon upplever...

Smittspridning tvingade fram en andra nedstängning i Israel

Israelkommentar Coronapandemin har verkligen vänt upp och ner på världen, inte minst i Israel. I dag är...