Nyheter

Oklart om Sverige ska ansluta sig till WHO:s globala nätverk

Frågan om ett svenskt anslutande till WHO:s digitala nätverk för vaccinpass ska beredas inom regeringskansliet. Enligt Socialdepartementet kommer systemet inte att innehålla några personuppgifter. I nuläget handlar det om att kunna verifiera att vaccinationsbevis är äkta.

Publicerad Uppdaterad

Inga som helst personuppgifter kommer att insamlas, lagras eller på annat sätt behandlas.

Socialdepartementet

Världen idag har tidigare rapporterat om den skarpa kritik som framförts mot införandet av WHO:s globala nätverk för digitala hälsocertifikat, Global Digital Health Certification Network, gällande risken för totalitär övervakning.

Den amerikanska kristna människorättsorganisationen Liberty Counsels grundare Mat Staver har varnat för risken att vaccinpass och spårningsappar kan komma att användas i kombination. Den tidigare republikanska kongressledamoten Michele Bachmann har pekat på att hälsocertifikatets QR-kod inte uppdateras om vi inte tar de vaccin eller behandlingar som WHO kräver.

Världen idag har vänt sig till Socialdepartementet med några frågor kring det globala nätverket. Departementet svarar via mejl från presskommunikatören Natalia Santos och bekräftar att nätverket är baserat på EU:s tekniska ramverk för digitala covidcertifikat.

Kommer Sverige att gå med i nätverket eller är vi automatiskt med i och med att vi tillhör EU?

– För att ansluta sig till WHO:s nätverk krävs nationell lagstiftning som tillåter och möjliggör en sådan anslutning, vi blir alltså inte automatiskt medlemmar i WHO:s nätverk. Frågan om ett svenskt anslutande till nätverket är en fråga som bereds inom Regeringskansliet.

– Frågan är väldigt ny så en tidsplan finns ännu inte. Regeringskansliet måste analysera nätverket och förutsättningarna för ett anslutande innan något ställningstagande kan tas.

Vad kommer det i så fall att innebära för de enskilda svenskarnas integritet, exempelvis när det gäller uppgifter om individers hälsa?

– Vad gäller integritet så råder i WHO:s nätverk samma förhållande som med EU:s covidcertifikat, alltså att inga som helst personuppgifter kommer att insamlas, lagras eller på annat sätt behandlas. Nätverket är ett tekniskt sådant och möjliggör bara verifiering av äktheten i det utfärdade beviset.

Ska nätverket bli obligatoriskt för de länder som är medlemmar i WHO?

– Att ansluta sig till nätverket är inte obligatoriskt.

WHO:s generaldirektör Ghebreyesus talade om att WHO inom kort kommer att utöka det digitala nätverket med ”andra användningsområden, som digitaliserade internationella vaccinationsintyg, rutinmässiga immuniseringskort och internationella patientbeskrivningar”. Vad innebär dessa tre begrepp?

– Eventuella framtida användningsområden för den nu lanserade digitala lösningen får visa sig med tiden och det är upp till WHO:s medlemsstater att driva processerna med sådana utökningar av användningsområdet framåt.

– Vad som menas med digitala internationella vaccinationsintyg är att den så kallade gula boken skulle kunna digitaliseras och att länder då kan använda denna verifieringsmetod för att verifiera äktheten i det digitala dokumentet, att jämföra med en digital äkthetsstämpel.

Powered by Labrador CMS