Den vises hjärta gör hans mun klok och främjar lärdom på hans läppar.
Ordspråksboken 16:23

Världen idag

66 personer har skrivit under en motion om att alla Equmeniakyrkans församlingar måste viga samkönade par. Foto: Mikael Good

Ökade krav på samkönade vigslar i Equmeniakyrkan

Ett stort antal personer inom Equmeniakyrkan kräver nu att alla församlingar inom samfundet tvingas erbjuda hbtq-vigslar. De har lämnat in en motion till kyrkokonferensen, men kyrkostyrelsen föreslår avslag med hänvisning till samfundets grundsyn om församlingarnas självständighet.

Nyheter · Publicerad 08:00, 26 aug 2021

Nu ökar trycket på Equmenia­kyrkan att tvinga sina församlingar till hbtq-vigslar. I dag är det upp till varje församling att ta ställning i den här typen av frågor, men inför samfundets kyrkokonferens den 19–26 september har 66 personer skrivit under en motion om att alla dess församlingar måste vara redo att viga samkönade par, skriver Dagen.

Förslaget som presenteras liknar det som Svenska kyrkan har i dag och innebär att alla församlingar ska garantera att samkönade vigslar ska kunna genomföras, men att enskilda pastorer kan välja att avstå från att viga.

Bland undertecknarna finns flera pastorer och diakoner. Maria Fässberg Norrhall, pastor och föreståndare i S:t Jakobs församling i Göteborg, är en av dem. Hon säger till Dagen att det handlar om att inkludera och bejaka de hbtq-personer som redan finns i församlingarna.

Fässberg Norrhall ser inga problem med att förslaget går emot Equmeniakyrkans grundsyn om den självständiga församlingen.

– Skulle vi anta motionen skulle det kanske bli ett ramaskri i en del församlingar, vissa skulle kanske till och med lämna Equmeniakyrkan. Jag tänker att må så vara. Enheten får inte vara värd så mycket att den sker på en utsatt grupps bekostnad.

Kyrkostyrelsen vill dock slå vakt om församlingarnas självbestämmande och föreslår att motionen avslås.

Kyrkoledaren Lasse Svensson hänvisar till samfundets grunddokument. Han säger till Dagen att kyrkostyrelsen i övrigt bejakar det som står i motionen om inkludering av hbtq-personer.

– Men att tvinga in alla församlingar i samma synsätt är inte möjligt utifrån vår kyrkosyn.

Om motionen röstas igenom skulle det öppna för en diskussion om vilka andra frågor som i så fall ska bestämmas på nationell nivå och hur fria församlingarna ska få vara.

– Kyrkokonferensen är vårt högsta beslutande organ och det som bestäms där är vår samlade kyrkas åsikt. Allt är naturligtvis möjligt, även att ändra kyrkosyn, säger Lasse Svensson.

Yttre motstånd har aldrig lyckats besegra Kyrkan

Ledare När trycket ökar för den kristna kyrkan i vårt land kan det vara klokt att blicka tillbaka i... fredag 3/2 00:10

Regeringen vill göra det förbjudet att delta i terrorgrupp

Politik. Regeringen går vidare med en lagrådsremiss för att kriminalisera deltagande i terrororganisation. –... fredag 3/2 13:00

SAU:s nye ledare vill ”möblera för gudsmöten”

Församling. Från pastor till generalsekreterare för Svenska alliansmisionens ungdom (SAU). Den 1 mars... fredag 3/2 12:02

Att hålla ihop C blir Demiroks svåra nöt

Ledare Efter att Muharrem Demirok under torsdagen valdes till ny Centerledare, efter Annie Lööfs drygt... fredag 3/2 00:00