Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Nya testamentet ska översättas igen – klart 2026

Nya testamentet ska översättas från grekiskan till svenskan igen, på uppdrag av Svenska Bibelsällskapet. Den nya översättningen ska komma ut 2026 då det är 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska.

Nyheter · Publicerad 21:00, 30 sep 2020

Bibelsällskapet har sysslat med att sprida Bibeln i Sverige i drygt 200 år, men det är ändå första gången någonsin som organisationen själv ger sig på att ta fram en översättning av Nya testamentet. 

– Det är ju smått historiskt. Det är väldigt roligt att vara med och jag är väldigt ödmjuk inför att leda det här arbetet, säger bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon. 

Beslutet togs i måndags av Svenska Bibelsällskapets styrelse, där både pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan finns representerade. Medel till det kommande översättningsarbetet har beviljats från Bibelfonden, som förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. 

– Det ska vara en översättning för alla kyrkor och samfund som är våra huvudmän, men vårt uppdrag är också att det ska vara en kulturellt viktig översättning för hela det svenska språkområdet, utvecklar Göranzon. 

Ett pågående pilotprojekt, som nyöversätter Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet, ska slutföras senare i höst och dess erfarenheter och lärdomar presenteras för Svenska Bibelsällskapets styrelse den 9 november.

Fyra månader senare, den 8 mars, ska styrelsen fatta beslut om hur projektet ska organiseras samt anta de slutgiltiga principerna för översättningen av hela Nya testamentet.

– För Bibelsällskapet är det ett stort åtagande. Det kommer att involvera ett antal personer som kommer arbeta med texterna under ungefär tre år. När vi närmar oss 2026 ska det ske någon form av marknadsföring och kommunikation av projektet, berättar Göranzon.

Att året 2026 har valts har att göra med att det då blir 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska, vilket Svenska Bibelsällskapet kommer att uppmärksamma jämsides med lanseringen av den nya översättningen av Nya testamentet. 

– Vi tror att Bibeln har haft och fortfarande har en stor påverkan på det svenska samhället. Det finns med i visionen att hela samhället ska tycka att det här är spännande, säger generalsekreteraren. 

Den som vill bidra med tips och synpunkter inför Svenska Bibelsällskapets beslut för den nya bibelöversättningen kan antingen tala med den som är ansvarig för arbetet inom vederbörandes samfund, alternativt kontakta bibelsällskapet per mejl eller telefon. 

– Det är jättebra att människor hör av sig, säger Anders Göranzon.

Tålamod och Andens verk lyftes under Pingst Pastor

Pingst Pastor. I veckan möttes flera hundra svenska pingstpastorer för en digital nätverksträff. Daniel Alm,... lördag 16/1 16:00

Ravi Zacharias tros ha begått sexuella övergrepp

Avslöjande. Den kände och uppskattade apologeten Ravi Zacharias som avled förra året har anklagats för sexuella... lördag 16/1 11:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00