Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

Nya testamentet ska översättas igen – klart 2026

Nya testamentet ska översättas från grekiskan till svenskan igen, på uppdrag av Svenska Bibelsällskapet. Den nya översättningen ska komma ut 2026 då det är 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska.

Nyheter · Publicerad 21:00, 30 sep 2020

Bibelsällskapet har sysslat med att sprida Bibeln i Sverige i drygt 200 år, men det är ändå första gången någonsin som organisationen själv ger sig på att ta fram en översättning av Nya testamentet. 

– Det är ju smått historiskt. Det är väldigt roligt att vara med och jag är väldigt ödmjuk inför att leda det här arbetet, säger bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon. 

Beslutet togs i måndags av Svenska Bibelsällskapets styrelse, där både pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan finns representerade. Medel till det kommande översättningsarbetet har beviljats från Bibelfonden, som förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar. 

– Det ska vara en översättning för alla kyrkor och samfund som är våra huvudmän, men vårt uppdrag är också att det ska vara en kulturellt viktig översättning för hela det svenska språkområdet, utvecklar Göranzon. 

Ett pågående pilotprojekt, som nyöversätter Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet, ska slutföras senare i höst och dess erfarenheter och lärdomar presenteras för Svenska Bibelsällskapets styrelse den 9 november.

Fyra månader senare, den 8 mars, ska styrelsen fatta beslut om hur projektet ska organiseras samt anta de slutgiltiga principerna för översättningen av hela Nya testamentet.

– För Bibelsällskapet är det ett stort åtagande. Det kommer att involvera ett antal personer som kommer arbeta med texterna under ungefär tre år. När vi närmar oss 2026 ska det ske någon form av marknadsföring och kommunikation av projektet, berättar Göranzon.

Att året 2026 har valts har att göra med att det då blir 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska, vilket Svenska Bibelsällskapet kommer att uppmärksamma jämsides med lanseringen av den nya översättningen av Nya testamentet. 

– Vi tror att Bibeln har haft och fortfarande har en stor påverkan på det svenska samhället. Det finns med i visionen att hela samhället ska tycka att det här är spännande, säger generalsekreteraren. 

Den som vill bidra med tips och synpunkter inför Svenska Bibelsällskapets beslut för den nya bibelöversättningen kan antingen tala med den som är ansvarig för arbetet inom vederbörandes samfund, alternativt kontakta bibelsällskapet per mejl eller telefon. 

– Det är jättebra att människor hör av sig, säger Anders Göranzon.

Kristen illusionist vann amerikanska Talang

Tv. Med budskap om att bry sig om andra vann den kristna illusionisten Dustin Tavella i helgen den... söndag 26/9 12:00

Sjukhusfartyg har anlänt till Europa

Mercyships. Efter fem års byggnation på ett varv i Kina har världens största civila sjukhusfartyg, Global... söndag 26/9 08:00

Tro och solidaritet kan tappa tung roll inom S

Politik. Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, är en av fyra så kallade sidoorganisationer inom... lördag 25/9 17:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00

Sverige nobbar FN-konferens: ”Antisemitiska inslag”

FN. Sverige var ett av flera länder som avstod från att uppmärksamma 20-årsjubileet av den första,... lördag 25/9 12:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier