Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Nya krav på märkning av retuscherade bilder

Obligatorisk märkning av retuscherade reklambilder, det är ett förslag som föreslås av Danmarks arbetsmarknadsminister. I Norge och Frankrike finns redan sådana lagar men Sveriges riksdag röstade ned ett liknande förslag förra året.

Nyheter · Publicerad 13:00, 28 jul 2022

Nu lägger Danmarks arbetsmarknadsminister Simon Kollerup fram ett förslag om att retuscherade reklambilder på människor ska märkas. Märkningen skulle innefatta alla plattformar, både analoga och digitala. Reglerna skulle innebära att personer som gör reklam för produkter på sina sociala medier behöver märka bilder som retuscherats.

Den danska tidningen Kristeligt Dagblad skriver att motiveringen till lagförslaget är att bland annat minska pressen på orealistiska kroppsideal, framförallt för unga människor.

I Sverige lyftes ett liknande förslag i en motion till riksdagen förra året. Bakom förslaget stod Åsa Eriksson (S) och Eva Lindh (S). I deras motivering till förslaget står det bland annat: 

”Kroppshetsen och trycket som unga ofta upplever är välkänt sedan tidigare. Genom sociala medier förstärks denna hets /…/ Manipulerade bilder kan skapa orealistiska skönhetsideal.”

Men förslaget röstades ned av riksdagen.

Ett argument mot förslaget är att problemen med retuschering är för komplexa för att kunna åtgärdas genom lag, det säger Linnea Dubois som är skribent på Timbro i P1 i förra veckan. Linnea Dubois menar att man ska fokusera på att samtala om ämnet snarare än att lagstifta.

Förra året infördes en liknande lag i Norge som ställer krav på märkning av retuscherade bilder. Även Frankrike har en sådan lag sedan 2017.

När Världen idag frågar allmänheten vad de tycker om att Sverige inför en sådan lag verkar de flesta ställa sig positiva till det. Svaren framgår av den enkät vi gjort i centrala Stockholm här i anslutning till artikeln.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00