Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Nya hbtq-villkor för bidrag till kristna samfund aktuella

Staten ska kunna dra in bidrag till samfund som nekar medlemskap på grund av sexuell läggning. Det framgår av den lagrådsremiss som Världen idag rapporterade om i lördags och som nu väcker kritik.

– Det skulle kunna bli så att man använder bidragskriterierna för att försöka komma åt vissa former av uppfattning och tro, och då har det gått väldigt snett, säger Dan Salomonsson, föreståndare för Uppsala Pingst.

Nyheter · Publicerad 07:00, 25 maj 2022

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska statsbidrag inte kunna lämnas till ett trossamfund om samfundet, någon av dess församlingar eller företrädare ut­övar eller förespråkar våld, tvång eller hot mot en person, eller diskriminerar individer eller grupper ”eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde”.

Den aktuella lagrådsremissen listar de nya kriterierna för statsbidrag utifrån regeringens förslag.

Dan Salomonsson, pastor i Uppsala Pingst, tycker att det är helt naturligt att regeringen ställer upp krav för bidrag, och att man utvecklar dem allteftersom.

– Men vad är det man anser närmare bestämt? Det är väldigt vaga krav som går att tolka åt olika håll, säger han till Världen idag.

– Det skulle kunna bli så att man använder bidragskriterierna för att försöka komma åt vissa former av uppfattning och tro, och då har det gått väldigt snett.

I lagrådsremissen förklarar regeringen att vissa undantag från kraven måste göras för trossamfundens egna regler. Här nämns omskärelsen av judiska och muslimska småpojkar, och tillsättningen av uteslutande manliga präster inom katolska och ortodoxa kyrkor.

Eftersom ”trossamfundens inre liv åtnjuter ett starkt skydd enligt Europakonventionen”, skriver regeringen, bör inte stödet ”villkoras av ett uttryckligt krav om jämställdhet inom trossamfunden”.

– Jag noterar att man gör undantag för teologiska uppfattningar för personer i ledningsställning, och det är väl en förutsättning för att förslaget inte ska vara helt otänkbart, kommenterar Dan Solomonsson.

Även om det ska vara möjligt för samfund att välja bort homosexuella personer från ledarposter, drar regeringen gränsen vid att neka någon medlemskap utifrån sexuell läggning. Detta skulle, enligt Dan Salomonsson, dock inte beröra hans församling.

– Vi har aldrig tagit sexualitet som ett kriterium i medlemsfrågan, utan hos oss är det dopet och inget annat som är medlemsgrundande, säger Salomonsson, som dock menar att församlingar måste kunna få ha kritierier för medlemskap.

– Om jag går med i Socialdemokraterna eller Moderaterna är det för att jag sympatiserar med en viss massa av åsikter. Om du går med i en kyrka gör du det troligen för att du ställer upp på vad kyrkan står för. Det är föreningsfrihet, och om staten skulle styra upp vad vi borde tycka så vore det väldigt märkligt.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Det är föreningsfrihet, och om staten skulle styra upp vad vi borde tycka så vore det väldigt märkligt.

Kristna trossamfund som får statsbidrag

Kristna:

• Anglikanska kyrkan

• Bibeltrogna vänner – Evangelisk Luthersk Mission (ELM)

• Danska kyrkan

• Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

• Evangeliska frikyrkan (EFK)

• Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)

• Equmeniakyrkan

• Frälsningsarmén

• Isländska kyrkan

• Jehovas vittnen

• Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

• Norska kyrkan

• Pingströrelsen

• Romersk-katolska kyrkan

• Sjundedags Adventistsamfundet

• Svenska Alliansmissionen

• Ungerska protestantiska kyrkan

Organisationsbidraget är relaterat till antalet medlemmar. Störst anslag 2020 fick Katolska kyrkan (knappt 10 miljoner kronor), Pingst (knappt 10 miljoner kronor) och Equmeniakyrkan (drygt 11 miljoner kronor).

Abortfrågan handlar om ofödda barnets rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

OS-vinnaren Jonny Nilsson har avlidit

Dödsfall. Jonny Nilsson, OS-guldmedaljör i skridskor, har lämnat jordelivet. I en intervju med Världen idag... måndag 27/6 20:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier