Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Mycket är oklart med regeringens demokrati- villkor för samfunden

Luddiga krav, mindre förtroende och mer kontroll. Det är några av reaktionerna efter att regeringen presenterat nya demokrativillkor för trossamfund och frivilligorganisationer som vill ha statligt stöd.

Nyheter · Publicerad 10:00, 19 maj 2022

Att regeringen vill skärpa villkoren för de civilsamhällesorganisationer och trossamfund som vill få statligt stöd har varit känt sedan länge, och frågan har behandlats i en utredning.

Nu lämnar regeringen över sitt förslag till lagrådet för granskning. Även om det inte publicerats ännu berättade kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) om förändringarna vid en pressträff.

– Organisationer som utövar våld, tvång eller hot mot någon, som diskriminerar individer eller grupper, eller på något annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde ska inte få stöd, sade Jeanette Gustafsdotter, och tillade att kraven ska gälla också för stöd från kommuner och regioner.

Tidigare har det räckt att ett trossamfund, för att berättigas till statligt stöd, ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” och ”är stabilt och har egen livskraft”.

Regeringen vill dessutom ställa krav på att ett trossamfunds religiösa verksamhet ”i huvudsak ska finansieras av dem som betjänas av samfundet och är bosatta i Sverige”, sade Anders Ygeman.

– På så sätt säkerställs att tronssamfunden har egen stabilitet och livskraft, och att de i större utsträckning kan agera självständigt, utan att hamna i beroendeställning till utomstående aktörer, säger han.

Också lagens definition av ett trossamfund ändras, även om ministrarna inte sade hur.

I dag definieras ett trossamfund som ”en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst”.

– Den definitionen utgår från ett kristet språkbruk och är inte konfessionsneutral, sade Jeanette Gustafsdotter.

Enligt TT måste alla trossamfund som vill få statsbidrag göra en ny ansökan om stöd före den 1 januari 2023, då lagen föreslås träda i kraft.

Trossamfunden har i remissyttranden bejakat kraven på att ingen organisation som förespråkar våld ska få bidrag. Däremot har man ställt sig frågande till hur gränsdragningarna ska göras i praktiken och till hur religionsfriheten ska värnas.

”Det lär bli mindre förtroende och mer kontroll. Ännu ett steg i religionskritisk riktning i Sverige. Samtidigt måste samfunden ta tag i problem”, kommenterade pingstledaren Daniel Alm på Twitter.

Tidningen Barometern påpekar risken för att även de krav som ställs upp blir luddiga.

”Det vore olyckligt om viljan att förhindra stöd till extremism även slår mot fredliga och välintegrerade grupper som måhända har en teologiskt konservativ och således från majoritetssamhället avvikande syn på vissa frågor”, skriver Thomas Hermansson i en ledarartikel.

Organisationer som utövar våld, tvång eller hot mot någon, som diskriminerar individer eller grupper, eller på något annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde ska inte få stöd.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier