Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Ny svidande kritik mot utredningen om polishärvan

Utredningen kring polischefshärvan lämnar många frågetecken och oklarheter. Det säger polisforskaren Stefan Holgersson, vars forskning delvis låg till grund för utredningen.

Det presenterades varken tillförlitliga bevis för att Linda Staaf var den mest meriterade för sin tjänst eller för att hon hade rätt att bära vapen, menar han.

Nyheter · Publicerad 07:00, 16 mar 2023

Onsdagen den 22 februari presenterade juristen Runar Vik­sten den utredning som han fått i uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg att utföra. Bakgrunden till utredningen var att det framkommit att Mats Löfving, under sin tid som chef för polisens nationella operativa avdelning, Noa, skulle ha haft någon form av relation med Linda Staaf, som han utsett till chef för underrättelsetjänsten.

Ifall detta – mot Löfvings nekande – stämde, hade Löfving gjort sig skyldig till jäv.

Ytterligare en bakgrund till utredningen var att det finns fråge­tecken kring ifall Linda Staaf hade meriter för sin tjänst, ifall hon kan räknas som polis och ifall det var rätt att tilldela henne tjänstevapen.

När utredningen presenterades stod det klart att Viksten anser att det inte var något som motsade att Linda Staaf var mest meriterad för sin tjänst, att den polischefsutbildning som hon uppger att hon har gått gör att hon kan räknas som polisman och att hon hade rätt att bära vapen. Vidare vidhöll han att relationen med Löfving inleddes först efter att Staaf fått sin tjänst och att detta innebär att Löfving inte var jävig när han anställde Staaf.

Han anser dock att Mats Löfving gjorde sig skyldig till jäv efter att Staaf fått sin tjänst: När han tilldelade henne ett tjänstevapen; när han gav henne en löneförhöjning; och när han förlängde hennes chefsförordnande.

Läser man hela utredningen står det samtidigt klart att Viksten inte anser att Linda Staaf gjort något fel, eller att rikspolischef Anders Thornberg gjort något fel.

Viksten litar på Thornbergs ord om att han inte fick kännedom om relationen förrän i december 2021, och då vidtog åtgärder, men kritiker påpekar att det är oklart ifall detta stämmer. Efter att utredningen presenterades har nämligen den tidigare chefen för särskilda utredningar, Ebba Sverne Arvill, uppgett att hon redan ett år tidigare upplyste Thornberg om relationen.

Viksten litar även på uppgifter från en kollega till Staaf, som bygger på uppgifter från Staaf och som gör gällande att relationen troligtvis inte inleddes förrän sommaren 2015. Han har dock inte granskat perioden då Staaf och Löfving båda arbetade i region Öst, utan har begränsat sig till tiden från Staafs anställning vid Noa i februari 2015.

Utöver dessa frågetecken har det kommit kritik mot att Thornberg valde utredare, trots att han själv var en av dem som skulle granskas.

Nu kommer ytterligare kritik mot granskningen. Polisforskaren Stefan Holgersson skräder inte orden när han kommenterar den.

– Den är usel, rent ut sagt, säger han till Världen idag.

En sak som han är kritisk till är researchen kring Linda Staafs meriter. I utredningen står det att endast ett fåtal personer var kvar i rekryteringsprocessen när Staaf anställdes, och att det inte finns några belägg för att hon inte var den mest meriterade. Viksten påpekar att processen ägde rum för flera år sedan och att de andra sökande personernas cv:n inte finns kvar i arkiven.

Detta argument ger Stefan Holgersson dock inte mycket för.

– Namnen på de sökande finns fortfarande kvar, så det går att kontakta dem. Flera av dem fick dessutom andra chefstjänster och då finns cv:na kvar från de ansökningarna, säger han.

En annan sak som Holgersson är kritisk till är Runar Vikstens re­search när det gäller den polis­chefsutbildning som det står att Linda Staaf genomgått efter att hon fick tjänsten på Noa.

– Enligt dåvarande regelverk skulle det fattas ett beslut om vilka kurser som ska ingå i en utbildning som ska ge ”polismans befogenheter”, men något sådant beslut finns inte i det här fallet. Dessutom saknas ett formellt myndighetsbeslut om att Staaf har polismans befogenhet, säger Stefan Holgersson.

En tredje sak som Holgersson är kritisk till är Vikstens research kring tilldelningen av tjänstevapen till Linda Staaf. För att få ha tjänstevapen måste man dels ha godkänts i grundutbildning till polisman eller motsvarande utbildning som inkluderar utbildningspaketet polisiär konflikthantering (Polkon), dels ha utfört kompetensprov, dels vara i behov av vapnet i sin tjänsteutövning.

I Vikstens rapport står det att Staaf ”haft möjlighet att tjänstgöra i yttre tjänst som en förstärkning till ordinarie befattningshavare”, men Holgersson har endast funnit dokumentation som visar att hon följt med som ”tredje man”.

– Varför ska hon bära vapen då? Det är många som åker med och tittar för att lära sig saker utan att ha vapen, säger han.

Stefan Holgersson är även kritisk till att Vikstens efterforskning när det gäller den utbildning som Staaf uppges ha fått för att bli berättigad till att bära vapen. Enligt Holgersson är det självklart att vapeninstruktören, som är huvudkällan när det gäller detta, säger att Staafs utbildning var tillräcklig – annars skulle han ju misstänkas för tjänstefel. Runar Viksten borde ha letat efter grundunderlag som styrker Linda Staafs träning, anser Holgersson.

– Han kunde ha kollat om skjuthallarna var bokade, vilka dagar hon har varit där och att hon faktiskt har övat så många timmar som instruktören säger.

Generellt anser Stefan Holgersson att Runar Viksten gått alldeles för mycket på muntliga källor i sin utredning. Han anser även att Linda Staafs, och Anders Thornbergs, trovärdighet värderats på ett annat sätt än Mats Löfvings.

– Det är som en rättegång där man bara har lyssnat på måls­ägaren, säger han.

Världen idag hör av sig till Carina Lennquist, biträdande region­polischef i Öst, för att höra ifall Linda Staaf tjänstgjorde som ”tredje man” eller ordinarie polis hos dem. Genom pressavdelningen hälsar Lennquist: ”Det stämmer att Linda Staaf under den här perioden jobbat hos oss inom ingripandeverksamheten i Norrköping. Hennes exakta uppgifter kommer vi inte att kunna gå in på.”

På frågan om huruvida Linda Staaf haft polismans befogen­heter svarar Lennquist ”ja”.

Mats Löfving hittades död i sin bostad strax efter att Vikstens utredning hade presenterats. Anders Thornberg är kvar i sin tjänst som rikspolischef. Linda Staaf jobbar, enligt Expressen, i dag med polisens internationella samarbeten. Hon har en relation med Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.

Världen idag har sökt Anders Thornberg och Linda Staaf, men polisens pressavdelning meddelar att de inte gör några intervjuer. Världen idag har däremot fått möjlighet att göra en intervju med utredaren Runar Viksten, den intervjun kan läsas här.

Det är som en rättegång där man bara har lyssnat på målsägaren.

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00