På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Ny rapport om dödshjälp

Argumenten mot dödshjälp överväger i den rapport om dödshjälp som Statens medicinsk-etiska råd, Smer, släppte på måndagen. Det konstaterar Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

Nyheter · Publicerad 16:40, 21 nov 2017

Rapporten är enligt Smer en "bred inventering av kunskapsläget kring dödshjälp", med fokus på länder och delstater runt om i världen där dödshjälp i någon form är tillåtet.

Bland annat visar den att dödshjälp är tio gånger vanligare i Belgien och Nederländerna, som tillåter eutanasi men inte har något krav på att patienten ska ha en dödlig sjukdom, jämfört med i Oregon och Washington, som bara tillåter assisterat döende och ställer krav på att patienten ska vara döende.

– Jag tycker att rapporten generellt sett är ganska saklig, och den tar heller inte aktiv ställning för eller emot dödshjälp, säger Per Ewert från Claphaminstitutet.

– Det som vi tycker är positivt för Claphaminstitutet är att man flera gånger refererar till vår rapport i faktaunderlaget.

I våras släppte Claphaminstitutet rapporten "Hotet mot värdigheten", som beskrev konsekvenserna av läkarassisterat självmord med fokus på den modell som förekommer i ett antal amerikanska delstater, Oregonmodellen, och som lyfts fram av dödshjälpsförespråkare i Sverige.

– Något som är talande i Smers rapport är att faktaargumenten mot dödshjälp överväger tydligt. Och eftersom det här är en så avgörande fråga för ett land, så tycker jag att försiktighetsprincipen måste vara vägledande för politiker, säger Per Ewert.

Liksom i "Hotet mot värdigheten" lyfter Smer fram att det inte är fysisk smärta som i första hand är orsak till att man önskar dödshjälp, utan depression och rädsla för att mista kontroll och att hamna i beroendeställning.

– Smer bekräftar ett annat fenomen som vi pekar på, och det är "doctor shopping", alltså att man byter läkare tills man hittar någon som är beredd att lämna ut dödspillret, säger Per Ewert.

– Dessutom konstaterar Smer att där det finns en god palliativ vård, där minskar efterfrågan på dödshjälp. Bland annat därför förespråkar vi att Sverige måste fortsätta att utveckla den palliativa vården.

Att den palliativa vården skulle utvecklas sämre på platser där dödshjälp införts, ser Smer dock inga belägg för i sin rapport.

Inte heller är det personer i utsatta grupper som efterfrågar dödshjälp. Åtminstone i Oregon är i stället vita, yngre och högutbildade överrepresenterade bland de patienter som avlider genom assisterat döende.

För snart tio år sedan, 2008, ansåg Smer att regeringen borde låta utreda möjligheten för läkarassisterat självmord. Varken alliansregeringen eller den nuvarande regeringen har velat gå vidare i frågan, utan har efterlyst information av det slag som Smer nu tagit fram.

Något som är talande i Smers rapport är att faktaargumenten mot dödshjälp överväger tydligt.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier