Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Ny rapport om dödshjälp

Argumenten mot dödshjälp överväger i den rapport om dödshjälp som Statens medicinsk-etiska råd, Smer, släppte på måndagen. Det konstaterar Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

Nyheter · Publicerad 16:40, 21 nov 2017

Rapporten är enligt Smer en "bred inventering av kunskapsläget kring dödshjälp", med fokus på länder och delstater runt om i världen där dödshjälp i någon form är tillåtet.

Bland annat visar den att dödshjälp är tio gånger vanligare i Belgien och Nederländerna, som tillåter eutanasi men inte har något krav på att patienten ska ha en dödlig sjukdom, jämfört med i Oregon och Washington, som bara tillåter assisterat döende och ställer krav på att patienten ska vara döende.

– Jag tycker att rapporten generellt sett är ganska saklig, och den tar heller inte aktiv ställning för eller emot dödshjälp, säger Per Ewert från Claphaminstitutet.

– Det som vi tycker är positivt för Claphaminstitutet är att man flera gånger refererar till vår rapport i faktaunderlaget.

I våras släppte Claphaminstitutet rapporten "Hotet mot värdigheten", som beskrev konsekvenserna av läkarassisterat självmord med fokus på den modell som förekommer i ett antal amerikanska delstater, Oregonmodellen, och som lyfts fram av dödshjälpsförespråkare i Sverige.

– Något som är talande i Smers rapport är att faktaargumenten mot dödshjälp överväger tydligt. Och eftersom det här är en så avgörande fråga för ett land, så tycker jag att försiktighetsprincipen måste vara vägledande för politiker, säger Per Ewert.

Liksom i "Hotet mot värdigheten" lyfter Smer fram att det inte är fysisk smärta som i första hand är orsak till att man önskar dödshjälp, utan depression och rädsla för att mista kontroll och att hamna i beroendeställning.

– Smer bekräftar ett annat fenomen som vi pekar på, och det är "doctor shopping", alltså att man byter läkare tills man hittar någon som är beredd att lämna ut dödspillret, säger Per Ewert.

– Dessutom konstaterar Smer att där det finns en god palliativ vård, där minskar efterfrågan på dödshjälp. Bland annat därför förespråkar vi att Sverige måste fortsätta att utveckla den palliativa vården.

Att den palliativa vården skulle utvecklas sämre på platser där dödshjälp införts, ser Smer dock inga belägg för i sin rapport.

Inte heller är det personer i utsatta grupper som efterfrågar dödshjälp. Åtminstone i Oregon är i stället vita, yngre och högutbildade överrepresenterade bland de patienter som avlider genom assisterat döende.

För snart tio år sedan, 2008, ansåg Smer att regeringen borde låta utreda möjligheten för läkarassisterat självmord. Varken alliansregeringen eller den nuvarande regeringen har velat gå vidare i frågan, utan har efterlyst information av det slag som Smer nu tagit fram.

Något som är talande i Smers rapport är att faktaargumenten mot dödshjälp överväger tydligt.

Sara Carlsson: Så till min dotter, och alla döttrar, säger jag nu: Jag vill rädda båda liven.

Samhällskrönika Visst kan man hamna i väldigt oväntade samtal när det gäller abort? Inför att vi skulle vara med på Livets marsch förra året hade jag ett sådant...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Straff är mycket mer än rehabilitering

Ledare Kriminaliteten skapar oro i samhället och medierna rapporterar kontinuerligt om barn som rånas, om våldtäkter, skjutningar och sprängningar. Fler...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Sök källan under ytan

Bönekrönika Böneskolan. Del 52 En ung kvinna ropar ut några fina ord om aposteln Paulus och hans team när de en gång är på väg till ett bönemöte i Filippi: ”De här människorna är...

Motsägelsefull bibeltolkning i försök att minska invandring

Debatt Flyktingar som befinner sig i utvecklingsländer har det ofta mycket värre till och med än svenska fattigpensionärer, skriver Micael Grenholm i ett...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Sök källan under ytan

Bönekrönika Böneskolan. Del 52 En ung kvinna ropar ut några fina ord om aposteln Paulus och hans team när de en gång är på väg till ett bönemöte i Filippi: ”De här människorna är...