Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Ny Generation och SAU kämpar för att hålla igång i pandemin

Digitala möten och lokala träffar i stället för nationella. Det är några av de omställningar som de kristna ungdomsorganisationerna Ny Generation och Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, behövt göra under pandemin.

Inom SAU har omställningen gjort att vissa satsningar fått färre deltagare, medan andra fått fler.

Nyheter · Publicerad 16:30, 27 jan 2021

Ny Generation stöttar och samordnar kristna skolgrupper, varav de flesta finns på gymnasiet.

– I början av pandemin ställde skolgrupperna om ganska snabbt och använde sociala medier som snapchat och Instagram, och vi råddade om till online-möten och live-sändningar i våra sociala medier, berättar Emma Bergkvist.

– Men sedan, när det inte lättade upp direkt efter sommaren, slog det ganska hårt mot skolgrupperna. Det är svårt för dem att ha en verksamhet om de har distansundervisning.

Om det i vanliga fall startar uppemot 15 skolgrupper under hösten, har det denna höst handlat om knappt hälften.

– Många ungdomar, särskilt de som har distansundervisning, går på ett slags mentalt nödläge just nu. Många orkar inte engagera sig, utan lägger all kraft på att klara dagen. Det finns en inre stress och oro för vad som ska hända, säger Emma Bergkvist.

Riksorganisationen gör sitt bästa för att försöka ersätta de möten och utbildningar som i vanliga fall sker lokalt och i regionerna. I höstas spelade man in fyra digitala ungdomsmöten, och inom kort släpps en förinspelad ledarskapsutbildning.

– Vi försökte också spela in undervisning och lite pepp till de ungdomsledare som stöttar unga att leva ut sin tro under pandemin, och spelade in predikningar som kanske kan inspirera till att starta en grupp.

Sammanfattningsvis gör organisationen vad de kan under pandemin, även om det inte är helt enkelt.

– Allt rullar på, men nog är det rätt kämpigt, säger Emma Bergkvist.

Även Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, med sitt fokus på möten mellan barn och ungdomar, har fått ställa om sin verksamhet om under pandemin. Sommarens två stora läger för tonåringar, på Gullbrannagården och på Bödagården, kunde till exempel inte genomföras som planerat.

– Flera arrangemang fick vi ställa in. Sedan har vi försökt anordna digitala alternativ, så som ledarskapsutbildning på nätet, och så har vi försökt att stötta lokala evenemang på olika sätt i stället, berättar SAU:s kontorschef Laura Lundström.

När barnkörlägret var tvunget att ställas in, erbjöd sig riksförbundet att se till att de som ville arrangera lokala körläger kunde få besök av en körledare. Även scoutlägret fick genomföras lokalt.

– De flesta längtar tillbaka till det gamla och till de stora sammanhangen. Men vi har fått några rapporter om att de lokala lägren fått med sig deltagare som i vanliga fall inte kommer på våra stora läger, säger Laura Lundström.

I vissa fall har de digitala evenemangen gjort att man nått färre, och ibland fler, deltagare.

– Nyligen genomförde vi vår teknikdag digitalt, och då märkte vi att fler än vanligt var med. Det var en stor spridning över landet.

Återträffen efter sommarens läger genomfördes digitalt.

– Vi livesände en gudstjänst och konsert, och uppmuntrade de lokala tonårsgrupperna att visa den lokalt. Det var väldigt populärt. Sådana lösningar har vi försökt hitta där det går, till exempel för vår endagsfestival GF Vinter.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00