Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Myndighet: Förbjud ”omvändelseförsök” mot hbtq-personer

Reella kränkningar mot hbtq-personer blandas med exempel på klassisk kristen förkunnelse i myndigheten MUCF:s rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi” i Sverige.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 mar 2022

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har nu kommit med sin rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi”.

”Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, menar rapporten som MUCF tagit fram på uppdrag av regeringen.

Myndigheten har valt att bredda sitt uppdrag och talar nu om ”omvändelseförsök”.

– MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger projektledaren Ulrika Westerlund, tidigare ordförande i RFSL, i ett pressmeddelande.

I MUCF:s rapport redovisas en rad exempel på unga hbtq-personer som upplevt att de blivit påverkade eller utsatta för övergrepp. Här blandas tydliga kränkningar med att unga berättar om att man i deras kyrka gett uttryck för en klassisk kristen tro på relationer och sexualitetens plats i ett heterosexuellt äktenskap.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning ”om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna”.

En sådan utredning bör även ”få i uppdrag att utarbeta en lämplig definition av omvändelseförsök i en eventuell lagstiftning och utreda hur lagstiftning kan utformas för att vara förenlig med mänskliga rättigheter, inklusive religionsfriheten”, uppger MUCF.

I Sverige liksom i många andra länder har kristna företrädare varnat för att förbud mot omvändelseterapi i själva verket kan leda till begränsningar av religionsfriheten och rätten att verka utifrån en teologisk uppfattning i strid med tidsandan.

Andligt skeende i Norge växer – flyttar till större lokaler

Norge. Från bara några få till hundratals besökare. Det andliga skeendet fortsätter i det norska samhället... söndag 28/5 08:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00