Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Myndighet: Förbjud ”omvändelseförsök” mot hbtq-personer

Reella kränkningar mot hbtq-personer blandas med exempel på klassisk kristen förkunnelse i myndigheten MUCF:s rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi” i Sverige.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 mar 2022

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har nu kommit med sin rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi”.

”Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, menar rapporten som MUCF tagit fram på uppdrag av regeringen.

Myndigheten har valt att bredda sitt uppdrag och talar nu om ”omvändelseförsök”.

– MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger projektledaren Ulrika Westerlund, tidigare ordförande i RFSL, i ett pressmeddelande.

I MUCF:s rapport redovisas en rad exempel på unga hbtq-personer som upplevt att de blivit påverkade eller utsatta för övergrepp. Här blandas tydliga kränkningar med att unga berättar om att man i deras kyrka gett uttryck för en klassisk kristen tro på relationer och sexualitetens plats i ett heterosexuellt äktenskap.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning ”om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna”.

En sådan utredning bör även ”få i uppdrag att utarbeta en lämplig definition av omvändelseförsök i en eventuell lagstiftning och utreda hur lagstiftning kan utformas för att vara förenlig med mänskliga rättigheter, inklusive religionsfriheten”, uppger MUCF.

I Sverige liksom i många andra länder har kristna företrädare varnat för att förbud mot omvändelseterapi i själva verket kan leda till begränsningar av religionsfriheten och rätten att verka utifrån en teologisk uppfattning i strid med tidsandan.

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00