Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Myndighet: Förbjud ”omvändelseförsök” mot hbtq-personer

Reella kränkningar mot hbtq-personer blandas med exempel på klassisk kristen förkunnelse i myndigheten MUCF:s rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi” i Sverige.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 mar 2022

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har nu kommit med sin rapport om förekomsten av så kallad ”omvändelseterapi”.

”Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, menar rapporten som MUCF tagit fram på uppdrag av regeringen.

Myndigheten har valt att bredda sitt uppdrag och talar nu om ”omvändelseförsök”.

– MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger projektledaren Ulrika Westerlund, tidigare ordförande i RFSL, i ett pressmeddelande.

I MUCF:s rapport redovisas en rad exempel på unga hbtq-personer som upplevt att de blivit påverkade eller utsatta för övergrepp. Här blandas tydliga kränkningar med att unga berättar om att man i deras kyrka gett uttryck för en klassisk kristen tro på relationer och sexualitetens plats i ett heterosexuellt äktenskap.

Myndigheten vill nu att det tillsätts en utredning ”om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna”.

En sådan utredning bör även ”få i uppdrag att utarbeta en lämplig definition av omvändelseförsök i en eventuell lagstiftning och utreda hur lagstiftning kan utformas för att vara förenlig med mänskliga rättigheter, inklusive religionsfriheten”, uppger MUCF.

I Sverige liksom i många andra länder har kristna företrädare varnat för att förbud mot omvändelseterapi i själva verket kan leda till begränsningar av religionsfriheten och rätten att verka utifrån en teologisk uppfattning i strid med tidsandan.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10