Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

”Mor” och ”far” kan strykas i föräldrabalk

Föräldrabalken behöver anpassas till så kallade regnbågsfamiljer och andra icke-traditionella familjekonstalletioner. Det anser regeringen som nu drar igång en utredning som ska göra föräldrabalken mer könsneutral.

– Det kan exempelvis stå mor och far utan att det fyller någon funktion, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Nyheter · Publicerad 22:50, 14 dec 2020

När föräldrabalken trädde i kraft år 1950 utgick lagen från att ett barn har en biologisk mamma och pappa och slog fast att dessa i första hand har det juridiska ansvaret för barnet.

Sedan 50-talet har mycket förändrats: Samkönade par tillåts adoptera barn, barn kan komma till genom provrörsbefruktning och barn kan komma till genom ägg- eller spermiedonation.

En kvinnlig sambo/maka till en kvinna som får barn genom spermadonation kan således räknas som barnets förälder. På samma sätt kan ett barn rent juridiskt ha två pappor.

Nu vill regeringen förändra föräldrabalken ytterligare.

– Lagen har lappats och lagats på olika sätt, men vi behöver en lagstiftning som är anpassad till verkligheten, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till SVT.

Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska göra föräldrabalken mer könsneutral. Utredarna ska bland annat titta på ifall det ska bli lättare för så kallade bonusföräldrar att adoptera barn vid en separation och om ”det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar”.

För SVT berättar Åsa Lindhagen att hon själv adopterat två barn som fötts av en kvinna som hon tidigare hade ett förhållande med.

Utredarna ska även titta på språket i lagstiftningen.

– Det kan exempelvis stå mor och far utan att det fyller någon funktion, säger Åsa Lindhagen till SVT.

Ytterligare en fråga som utredarna ska titta på är ifall det, i ljuset av dagens många icke-biologiska familjekonstellationer, är för lätt att häva ett föräldraskap.

Public service-bolaget frågar ifall regeringen vill utreda om barn ska kunna ha fler än två föräldrar.

– Utredarna ska titta på möjligheten att ha en fortsatt relation, inte fler juridiska vårdnadshavare, säger jämställdhetsministern.

SVT frågar även Åsa Lindhagen ifall utredningen främst ska tillgodose barns eller vuxnas behov.

– Det är viktigt att vi har ett starkt barnrättsperspektiv i den här utredningen men det är klart att även familjer som helhet ska känna en trygghet, säger hon.

I sociala medier möter beskedet blandade reaktioner.

”Lagstiftningen är helt riktigt föråldrad”, skriver en person som kommenterar Åsa Lindhagens besked på Twitter.

De flesta som kommenterar Lindhagens Twitter-länk om nyheten verkar dock vara kritiska.  

”De allra flesta barn lever idag med en pappa (man) och en mamma (kvinna). Föräldrar med olika kön är naturens ordning för barns uppkomst. Miljöpartiet fråntar barnen denna rättighet – för att tillfredsställa samkönades påstådda rättigheter att få egna barn”, skriver en person på Twitter.

Andra menar att det finns viktigare frågor att ägna sig åt och att beskedet är symbolpolitik.

Vi behöver en lagstiftning som är anpassad till verkligheten.

Oklara spelregler i tyska striden när Laschet betvingade Söder

Nyhetskommentar De västerländska stormakterna Tyskland och USA visar – i år respektive i fjol – på två vitt skilda... onsdag 21/4 15:09

Sverige skakas av kvinnomorden

Våld. Inom loppet av tre veckor har fem kvinnor mördats i Sverige. I alla fem fall har män häktats... onsdag 21/4 17:00

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Ledare Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga, och mycket tyder på att den... onsdag 21/4 00:10

Minister: Vi lutade oss på FHM:s bedömningar

Corona. Bristen på skyddsutrustning, den svenska strategin och beslut om restriktioner stod i fokus när... onsdag 21/4 13:30

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier