Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Moderaterna lyfter fram kristen tro i nytt idéprogram

Moderaterna nämner vid flera tillfällen betydelsen som kristen tro haft för Sverige som land i det nya partiprogram som lyftes under partiets stämma i helgen. Jämfört med det förra idéprogrammet finns här också hänvisningar till samfunden och ökat fokus på samhällets gemenskaper.

Nyheter · Publicerad 14:00, 27 okt 2021

”Moderaternas tradition är den västerländska civilisationens, med förankring i de judisk-kristna och humanistiska värden som format vår kulturs föreställningar om varje människa som en unik varelse med ett okränkbart värde”.

De orden finns med i Moderaternas nya idéprogram. I det förra programmet, som antogs 2013 då Fredrik Reinfeldt var partiledare, saknades i stort sett referenser till kristendomens roll i svensk historia och för M som parti.

I det nya idéprogrammet kan man vidare läsa:

”Sverige är format av ett kristet socialt och kulturellt arv som sträcker sig mycket långt tillbaka. Staten och politiken ska vara sekulär, men utan denna förståelse av vår historia förstår vi heller inte en framtid där andra religiösa och kulturella arv möter eller krockar med vårt”.

I dokumentet betonas också civilsamhällets roll på ett annat sätt än tidigare.

”Samhället utvecklas i människors relationer, i det fria näringslivet, i akademin, i samfunden, i det civila samhällets små och stora gemenskaper”, skriver partiet.

När förslaget till nytt idéprogram presenterades under förra året hävdade flera vänsterdebattörer att bland annat skrivningarna som betonar kristendomens roll skulle ses som en signal om ökat samarbete med SD och KD.

M-företrädare menade dock att det inte går att författa ett grunddokument för ett parti utifrån hur det politiska spelet ser ut för stunden.

”Vi har försökt fånga den moderata idétraditionen i vår tid”, skrev Christofer Fjellner och Fredrik Johansson, som ingått i Moderaternas idéprogramkommitté, i Svenska Dagbladet.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00