På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet. Foto: Svenska missionsrådet

Missionsrådet om kritiken: ”Vi är inte en kyrka”

Trots både intern och extern kritik försvarar Svenska Missionsrådet den formulering i sin policy där man stöder att biståndsmedel går till abort.

Nyheter · Publicerad 10:25, 12 nov 2018

– Det är värt att åter understryka att Svenska missionsrådet inte är en kyrka utan en plattform för organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete utifrån en ekumenisk kristen värdegrund, säger generalsekreteraren Anders Malmstigen.

Han betonar att detta är en av flera uppgifter som man har där den gemensamma utgångspunkten är tron på att få vara en del av Guds mission.

– En del av vårt arbete och vår identitet bygger på att vi kontinuerligt undersöker och skapar medvetenhet om hur relationen mellan statligt bistånd och religiösa aktörer påverkar oss – och andra aktörer som vi samarbetar med. Här är Stefan Swärd en välkänd och viktig röst genom sitt bidrag i den arbetsgrupp för religions- och övertygelsefrihet som vi på Svenska missionsrådet har tillsammans med Sveriges kristna råd.

– Med religions- och övertygelsefriheten som ingång kan vi koppla ihop och utforska de spänningar som finns mellan mänskliga rättigheter, utvecklingssamarbete och olika kristna teologiska inriktningar. Det är svåra frågor som vi måste förhålla oss till, säger Anders Malmstigen.

– Vi är medvetna om att vårt uppdrag inte är enkelt, och just därför är utrymmen för konstruktiv dialog så viktiga, både bland våra medlemsorganisationer men också med statliga aktörer. Att möjliggöra och vara mötesplats för denna dialog är en av våra viktigaste uppgifter. 

SMR har också på sin webbplats publicerat ett uttalande om abortfrågan under förra veckan. Där skriver man bland annat:

”Internationell forskning visar att information om abort och säkra kliniker är en förutsättning för att minska mödradödligheten och stärka kvinnors rättigheter. Osäkra aborter står för minst 8 % av den globala mödradödligheten. När internationella påtryckningar (genom till exempel slopat bistånd) minskar möjligheten till säker abort i fattiga länder, minskar också kvinnors – och mäns – möjlighet att göra egna informerade val om sina kroppar och sin familjeplanering”.

Vi är medvetna om att vårt uppdrag inte är enkelt, och just därför är utrymmen för konstruktiv dialog så viktiga.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier