Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Minister om satsningen mot ensamhet: Kyrkor viktiga

Regeringen sjösätter en stor satsning med syftet att bekämpa ofrivillig ensamhet. Kristna kyrkor har, enligt socialminister Jakob Forssmed (KD), en viktig roll.

– Kyrkor och församlingar är ett tydligt exempel på gemenskaper som skapar samhörighet, säger Forssmed till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 10:00, 6 dec 2022

Inom kort kommer regeringen att inleda en treårig satsning som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet. Under 2023 kommer 300 miljoner kronor att avsättas i vad som, enligt regeringen, blir den största budgetsatsningen hittills för att minska ensamhet. Medlen kommer att tillfalla kommuner och regioner, men även aktörer från civilsamhället.

Världen idag kontaktade socialminister Jakob Forssmed för att fråga varför denna satsning är angelägen.

– Ofrivillig ensamhet måste betraktas som ett samhällsproblem. Ensamheten drabbar immunförsvaret och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens och psykisk ohälsa. Så många som en halv miljon svenskar lider av att vara ensamma, och ensamhetens negativa effekter drabbar människor i alla åldersgrupper, säger Forssmed via mejl till Världen idag.

Kristna samfund är en del av civilsamhället regeringen talar om. Hur pengar till civilsamhällets aktörer kommer att fördelas är dock ännu inte offentligt.

Vad betyder kristna församlingars arbete för att förebygga ofrivillig ensamhet?

– Kyrkor och församlingar är ett tydligt exempel på gemenskaper som skapar samhörighet och som kan verka förebyggande eller mildrande mot den här typen av problematik. Ensamhet kan bara brytas i relation med andra människor, att sluta vara ensam kan du inte ordna på egen hand. Och här har kyrkorna naturligtvis mycket att erbjuda, både i sin vanliga breda verksamhet och genom att uppmärksamma dem som behöver extra stöd, säger Jakob Forssmed.

145 av 300 miljoner kronor går till kommuners och regioners arbete för att förebygga äldres ensamhet.

Hur tänker ni följa upp vilka resultat som uppnås?

– Det här är medel som ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Det kan till exempel handla om att ge ökade möjligheter för samtal om den enskildas livssituation för att hitta åtgärder som leder till gemenskap. Vi kommer att följa upp hur medlen används och hur satsningen bidrar till att minska ensamheten, svarar Jakob Forssmed.

Ensamhet kan bara brytas i relation med andra människor, att sluta vara ensam kan du inte ordna på egen hand.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10