Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Region Jönköpings län. Foto: Mikael Good

Mindfulnessutbildare: ”Buddism är ingen religion”

Det är Region Jönköpings län som har stått för utbildningen i mindfulness för skolpersonal i Habo kommun. Folkhälsoutvecklare Anne Wilderoth håller inte med om att metoden innehåller några buddhistiska eller religiösa inslag. – Buddismen är en filosofi, ingen religion, säger hon till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 12:02, 29 jan 2020

2017 fick skolpersonal i Habo kommun utbildning i mindfulness av Anne Wilderoth, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

– Metoden är avskalad och sekulariserad. Vi kan inte bedriva någon religion, säger hon.

– Det här kommer mer och mer. Många skolor har infört metoden och sett goda resultat när det gäller studiero och kamratrelationer. Det är ett av flera verktyg som kan användas för att främja den psykiska hälsan.

Anne Wilderoth medger att det finns fall där personer har mått psykiskt dåligt av att utöva mindfulness, men säger att det då har handlat om psykiskt instabila vuxna som har gjort längre övningar.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för några negativa effekter på skolbarn. Vi utgår ifrån forskning och använder oss av korta övningar på 5–10 minuter, säger hon.

Buddismen är en filosofi, ingen religion

Regeringen – upp till bevis för arbetsro i skolan!

Ledare En offentlig debatt har uppstått kring lärarvikarien Hans som tvingades bort från sitt arbete för... tisdag 31/1 00:10

Vilka orsaker finns till att Adam måste vara en historisk person?

Teistisk evolution (del 3/7). Paulus utgår från att Adam var lika historisk och lika verklig som Abraham, Mose och Jesus. Det... tisdag 31/1 00:00

Antisemitism och vandalisering när Förintelsens offer hedrades

Helsingborg. Ett minnesmärke för Förintelsen, som finns i Helsingborg, utsattes under helgen för vandalisering.... måndag 30/1 19:00

Det står inte väl till med Sverige

Ledare ”Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.” Det... tisdag 31/1 00:00