Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Region Jönköpings län. Foto: Mikael Good

Mindfulnessutbildare: ”Buddism är ingen religion”

Det är Region Jönköpings län som har stått för utbildningen i mindfulness för skolpersonal i Habo kommun. Folkhälsoutvecklare Anne Wilderoth håller inte med om att metoden innehåller några buddhistiska eller religiösa inslag. – Buddismen är en filosofi, ingen religion, säger hon till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 12:02, 29 jan 2020

2017 fick skolpersonal i Habo kommun utbildning i mindfulness av Anne Wilderoth, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

– Metoden är avskalad och sekulariserad. Vi kan inte bedriva någon religion, säger hon.

– Det här kommer mer och mer. Många skolor har infört metoden och sett goda resultat när det gäller studiero och kamratrelationer. Det är ett av flera verktyg som kan användas för att främja den psykiska hälsan.

Anne Wilderoth medger att det finns fall där personer har mått psykiskt dåligt av att utöva mindfulness, men säger att det då har handlat om psykiskt instabila vuxna som har gjort längre övningar.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för några negativa effekter på skolbarn. Vi utgår ifrån forskning och använder oss av korta övningar på 5–10 minuter, säger hon.

Buddismen är en filosofi, ingen religion

Franska varor bojkottas i flera arabländer

Frankrike. I flera länder i Mellanöstern uppmanas det nu till bojkott av franska varor. Detta efter att... måndag 26/10 15:46

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...