Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Region Jönköpings län. Foto: Mikael Good

Mindfulnessutbildare: ”Buddism är ingen religion”

Det är Region Jönköpings län som har stått för utbildningen i mindfulness för skolpersonal i Habo kommun. Folkhälsoutvecklare Anne Wilderoth håller inte med om att metoden innehåller några buddhistiska eller religiösa inslag. – Buddismen är en filosofi, ingen religion, säger hon till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 12:02, 29 jan 2020

2017 fick skolpersonal i Habo kommun utbildning i mindfulness av Anne Wilderoth, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

– Metoden är avskalad och sekulariserad. Vi kan inte bedriva någon religion, säger hon.

– Det här kommer mer och mer. Många skolor har infört metoden och sett goda resultat när det gäller studiero och kamratrelationer. Det är ett av flera verktyg som kan användas för att främja den psykiska hälsan.

Anne Wilderoth medger att det finns fall där personer har mått psykiskt dåligt av att utöva mindfulness, men säger att det då har handlat om psykiskt instabila vuxna som har gjort längre övningar.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för några negativa effekter på skolbarn. Vi utgår ifrån forskning och använder oss av korta övningar på 5–10 minuter, säger hon.

Buddismen är en filosofi, ingen religion

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20