Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Region Jönköpings län. Foto: Mikael Good

Mindfulnessutbildare: ”Buddism är ingen religion”

Det är Region Jönköpings län som har stått för utbildningen i mindfulness för skolpersonal i Habo kommun. Folkhälsoutvecklare Anne Wilderoth håller inte med om att metoden innehåller några buddhistiska eller religiösa inslag. – Buddismen är en filosofi, ingen religion, säger hon till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 12:02, 29 jan 2020

2017 fick skolpersonal i Habo kommun utbildning i mindfulness av Anne Wilderoth, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

– Metoden är avskalad och sekulariserad. Vi kan inte bedriva någon religion, säger hon.

– Det här kommer mer och mer. Många skolor har infört metoden och sett goda resultat när det gäller studiero och kamratrelationer. Det är ett av flera verktyg som kan användas för att främja den psykiska hälsan.

Anne Wilderoth medger att det finns fall där personer har mått psykiskt dåligt av att utöva mindfulness, men säger att det då har handlat om psykiskt instabila vuxna som har gjort längre övningar.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för några negativa effekter på skolbarn. Vi utgår ifrån forskning och använder oss av korta övningar på 5–10 minuter, säger hon.

Buddismen är en filosofi, ingen religion

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00