Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Fredrik Beijer, rättschef Migrationsverket. Foto: Tomislav Stjepic/TT

Migrationsverket vidhåller: Ett rättssäkert system

Svidande kritik i konvertitutredningen från flera frikyrkor och ett ändrat regleringsbrev från regeringen. Men några konkreta förändringar verkar inte vara aktuella hos Migrationsverket. – Våra beslut överprövas av domstolar, det är där rättssäkerheten ligger, säger Fredrik Beijer på Migrationsverket i SR:s Människor och tro.

Nyheter · Publicerad 23:00, 27 mar 2019

Radioprogrammet ägnade en stor del av torsdagens sändning åt den växande kritiken mot Migrationsverkets hantering av asylärenden, där tro spelar en avgörande roll.

Nyligen gick regeringen ut och meddelade att man ändrar i regleringsbrevet till Migrationsverket för att säkerställa att fallen hanteras på rätt sätt. Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, menar dock att myndigheten hela tiden jobbar med rättslig kvalitet.

– Vår dagliga verksamhet handlar mycket om kvalitetssäkring och det kommer vi att berätta om, säger han med hänvisning till kommunikationen med regeringen.

När det gäller konvertitutredningen, som Världen idag tidigare rapporterat om och som visar på godtycklighet och rättsosäker hantering av konvertitfallen, säger Fredrik Beijer att man ska ta del av rapporten.

– Vi har många opinionsbildare runt oss. Men vi håller på att titta på den och om vi tycker att det finns saklig kritik kommer vi att ta till oss det.

Huruvida regleringsbrevets formuleringar och kritiken från kyrkorna leder till några reella förändringar är alltså oklart i nuläget.

Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR), medverkade också i radioprogrammet. Hon fick frågor om vilket ansvar kristna ledare har när man döper människor, med tanke på den fara man kan utsättas för vid en utvisning.

– Det är ett stort ansvar, men det är också ett stort ansvar att förvägras den tro man vill tillhöra, säger hon, och påpekar att man i kyrkorna är noga med att undervisa och samtala med människor som vill konvertera, och låta det gå en tid innan ett dop äger rum.

Skribenten Josefin Holmström menar i Svenska Dagbladet att om de dokument som läckt från Migrationsverket speglar hur asylprocessen ser ut, så behöver myndigheten besöka sin lokala kyrka och prata med präster och pastorer.

”De flesta kristna kommer berätta för dem att deras tro handlar om en person, Jesus Kristus, och den relation de har med honom – inte om faktakunskaper. De kommer senare, när man börjar läsa Bibeln och ingå i kyrkliga sammanhang, men de utgör inte grunden i tron”, skriver hon och menar att kristendomen så länge varit en del av Sverige att den slutat uppfattas som radikal och utmanande.

”Men på många platser i Mellanöstern, Afrika och Asien är det fortfarande provocerande att vara kristen. Det är rent av förenat med livsfara. Det är hög tid att Migrationsverket börjar ta den verkligheten på allvar”.

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00