Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden
Psaltaren 113:5-6

Världen idag

Mellanöstern i fokus på Sommar-Oas i Varberg

En bönekvinna från Nasaret och Mosuls modige biskop. Det är två av många spännande talare vid Sommar-Oasmötet i Varberg som nu pågår som bäst. – Vårt hopp är i Gud, i Gud och inte i människor. Hjälpen vi får från människor är mat och kläder. Men ingen hjälper oss att stanna kvar i vårt eget land, sa ärkebiskopen av Mosul.

Nyheter · Publicerad 19:00, 27 jul 2017

Det pågående Oasmötet i Varberg har ett starkt fokus på Mellanöstern genom flera av sina huvudtalare. Rania Sayegh, kristen arab från Israel och ärkebiskopen av Mosul Nicodemus Daoud Sharaf ger olika lägesbeskrivningar för de kristna i området. Medan de kristna i Israel lever i beskydd flyr de kristna i Irak för sina liv.

– Vi har många kontakter i Israel och en del i resten av Mellanöstern och denna gång kände vi oss ledda att koppla med två olika talare utan något egentligt samband mellan dem, säger Hans Weichbrodt, känd inspiratör i Oasrörelsen.

När Rania Sayegh, kristen arab i Israel gick omkring i sin hemstad Nasaret och pratade med Gud ville hon veta vad som krävdes för att han skulle komma med sina mirakler. Vad behövdes för att den plats där inte ens Jesus kunde göra så mycket skulle få uppleva Guds väldiga gärningar? Hur skulle staden få del av hans mirakelverkande kraft?

Svaret hon fick var att hon måste hitta kvarlevan, den lilla rest av troende som inte gett upp. Hon måste hitta dem som lärt känna Gud intimt. Det var det enda sättet för nya landvinningar. Då startade hon House of Prayers i Nasaret. Och nu har verksamheten vuxit så att det inte längre finns plats för alla som vill be för sin stad och sitt land.

– I Jesaja 19 talas det om en banad farväg mellan Egypten och Assyrien och om ett förbund mellan dem och Israel. Detta förbund ska bli en välsignelse för hela jorden, centrum för den största väckelsen. Men för att det ska bli verklighet måste det till en förening av Abrahams familj, sa Rania Sayegh när hon talade på onsdagskvällens Oasmöte i Sparbankshallen i Varberg.

Och med Abrahams familj menar hon ättlingarna till de barn som Abraham fick med Hagar, Sara och Ketura.

– Gud söker en familj, inte organisationer.

Applåder blev det när hon konstaterade att kvinnor är den klart största bortslösade resursen i kyrkan.

– Herren frigör idag arabiska kvinnor och om de som levt under ett sådant förtryck kan resa sig kan andra också göra det. När mödrarna reser sig blir landet tryggt. Kvinnor samlar barnen och vi vill se ättlingar till Sara och Hagar försonas. Då kommer ett helande att förlösas.

Tidigare under onsdagen hölls flera seminarier i en mängd olika ämnen. Över huvud taget är utbudet stort och en del hålls två gånger under dagarna. Två av seminarierna under onsdagen hölls av "Ängeln på Malmskillnadsgatan" Elise Lindqvist.

– Det var inte fullsatt, men åhörarna var mycket uppmärksamma när jag talade om kärleken som övervinner allt ont, sa Elise Lindqvist till Världen idag.

Inga Pagreus, välkänd diakon i Sankta Clara kyrka i Stockholm deltar tillsammans med ”De brustnas camping”, en grupp människor med en "tilltufsad historia". Det inslaget startade för fyra år sedan i Oas verksamhet.

Ärkebiskopen av Mosul, Nicodemus Matti Sharaf, bor numera i Erbil, Kurdistan, dit han flydde när IS stod för dörren i Mosul. I Varberg berättade han hur han höll ut länge innan han flydde från Mosul.

– Jag var den siste biskopen att lämna. Det var bara 300 meter mellan mig och Isis. Fem timmar senare hade de tagit hela Mosul. Och detta i hela världens åsyn! Mitt på dagen, inte på natten. Och ingen gjorde någonting.

Kom inte kurderna till er hjälp då?

– Nej, vad vi hörde så hade de inte tillräckligt med vapen. Men i Mosul befann sig 60 000 beväpnade irakiska soldater och de gjorde ingenting.

Varför inte det?

– Vet inte, men det känns som en plan för att tömma Mellanöstern på kristna. Och skulle detta hända innebär det ett stort problem för hela världen, inte bara för Mellanöstern. Vi är kristendomens rotsystem och dör roten vissnar hela trädet.

Av 1,6 miljoner kristna på Niniveslätten finns i dag bara 200 000–300 000 kvar berättar ärkebiskopen och tillägger:

– De tog ifrån oss allt, inte bara liv, hus, kläder och sådant utan också värdighet.

Men nu finns det väl hopp för kyrkan i Mosul?

– Vårt hopp är i Gud, i Gud och inte i människor. Hjälpen vi får från människor är mat och kläder. Men ingen hjälper oss att stanna kvar i vårt eget land. Vi behöver någon som beskyddar oss, i alla fall tills det finns en stark regering i Irak.

Vem ska göra det? Varifrån ska det beskyddet komma?

– Från de stora länderna. De som säger att de är stora länder.

Amerika?

– Amerika och Europa. De kallar sig själva stora. Det finns fem länder i FN som kallar sig själva stora. Vi vill se dem göra något i vår livstid, inte bara prata. Och vi tror att de skulle kunna åstadkomma något. Vi behöver politisk hjälp för en lösning, ett stopp för den arabiska våren som för oss är en väldigt dålig vinter. Det är okej att de ville byta ut Saddam Hussein och Khaddafi. Men att förstöra hela folket och landet.

Vad kan en vanlig kristen göra för att hjälpa er?

– Sätta press på politiker.

Finns det ett hopp för Mellanöstern och hur ser det i så fall ut? Hur ska Gud visa sig i Mellanöstern?

– Jag tror att han redan har startat. Ingen trodde att Trump skulle vinna, men jag sa hela tiden att han skulle vinna. Jag bad nämligen för honom varje dag att han skulle vinna. Någon frågade varför jag ville att en tokig man som Trump skulle vinna och jag svarade att alla de goda före honom, Obama, Clinton och de två Bush, far och son, förstörde mitt land. Så låt oss pröva den tokige. De normala har förstört mitt land. Låt oss pröva någon annan. Och jag tror inte att han är tokig. Jag ber att han ska bli använd av Gud att hjälpa dem som behöver det. Och där tror jag en nyckel ligger. Naturligtvis ligger nycklarna i Guds händer, men han använder människor.

Bland deltagarna på konferensen hittade vi trebarnsmamman Patricia Kokos från Nigeria. Hon kom till Sverige och Halmstad för några år sedan med två barn och det tredje på väg. På flyktingförläggningen träffade hon en svensk kristen barnmorska som förlöste henne när det var dags och nu var de alla i Varberg på Oaskonferensen. Patricia hoppas få stanna i Sverige med sina barn, men det är osäkert då Migrationsverket avslagit hennes ansökan. I Varberg hoppas hon på förbönens makt.

Fredrik Balldin, ungdomsledare i Buråskyrkan i Göteborg har haft kontakt med Oas sedan sin tidiga ungdom och han konstaterar att rörelsen fått betydelse för flera församlingar.

– Det som var nytt och hade en wow-effekt för 15–20 år sedan, lovsången och det karismatiska finns nu ute i många församlingar och hör hemma där.

Det var bara 300 meter mellan mig och Isis. Fem timmar senare hade de tagit hela Mosul.
Någon frågade varför jag ville att en tokig man som Trump skulle vinna och jag svarade att alla de goda före honom, Obama, Clinton och de två Bush, far och son, förstörde mitt land. Så låt oss pröva den tokige.
Vårt hopp är i Gud, i Gud och inte i människor. Hjälpen vi får från människor är mat och kläder. Men ingen hjälper oss att stanna kvar i vårt eget land.

Det politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Rekommenderat Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Klara dig i en vecka – så packar du krislådan

En gång om året vill MSB påminna oss om att krisen kan komma. Sällan har det väl känts så aktuellt... torsdag 6/10 04:00

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Israel är ett föredöme i att ta ansvar för sitt närområde och sitt land

Israelkommentar Jag kom nyligen hem från en vecka i Israel och som alltid har jag så många intryck. Vi var en grupp... torsdag 6/10 00:00

Lovsången tillhör Kristi kyrkas dna

Inför söndag Vad är lovsång? Det är ju ett begrepp som rymmer både missuppfattningar och ”aha-upplevelser”. Är... torsdag 6/10 00:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier