En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Marcus Birro på Petersplatsen framför St Peterskyrkan.

Marcus Birro: "Känner glädje och tacksamhet"

Världen idags Marcus Birro är stolt över att vara katolik efter att ha bevittnat den nye påvens första framträdande.– I kväll känner vi katoliker stor glädje, tacksamhet, frid och framtidstro, säger han.

Nyheter · Publicerad 22:09, 13 mar 2013

Författaren och Världen idag-medarbetaren Marcus Birro befinner sig just nu i Rom. Han beskriver det som "en enda rysning" under kvällen fram till dess att den nye påven presenterades från balkongen över Petersplatsen.
– Jag är mycket rörd och blev riktigt glad när den jag kände den nye påvens innerliga värme, hans charmanta humor, och så den där tysta bönen vi bad tillsammans. Det var storslaget. Jag är stolt över att vara katolik, väldigt mycket så just i kväll, säger Marcus Birro till Världen idag.

Han upplever en stor kontrast till hur det är att vara katolik i Sverige.
– I Sverige lever vi katoliker nästan som i hemlighet, här i Rom är vi i majoritet och det känns. Det har varit en väldigt varm andlig upplevelse att stå på Petersplatsen och vara en del av denna varma förväntan, säger Marcus Birro.
Han tror att det viktigaste för den nye påven Franciskus I blir att ena Katolska kyrkan över hela världen.
– Därför är det så viktigt att han är från Argentina, säger han.

Vidare hoppas Marcus Birro att påven "vågar vara medmänsklig".
– Jag hoppas att han tillsätter en utredning rörande pedofilskandalerna, och att han fortsätter att hålla det jesuitiska hjärtat öppet, att han inser att det är för de svaga han är satt där han är satt.

Birro poängterar också vikten av att balansera mellan nutid och tradition.
– Bibeln är fortfarande Guds ord och sanningen, vad än sekulariserade nutidsmänniskor spyr ur sig på Twitter. Jag hoppas påven vågar vara traditionell i den betydelsen, säger Marcus Birro

ARASH ASADI

En miljon muslimer väntar på en kopp te

Ledare Sveriges demografiska karta är stadd i snabb förändring. År 2021 var strax över två miljoner... lördag 12/6 00:10

Att nå människor i olika kulturer

Missionsglimten Jag och en kollega ledde en workshop i Chiang Mai, Thailand, för en tid sedan. Den handlade om hur... lördag 12/6 00:00

Hur är det med Israels skyldighet att försvara sin befolkning?

Israelkommentar Anklagelserna om att Israel använder oproportionerligt våld är stående i varje attack Israel blivit...

Världen idag gratulerar: Mikael Swetzén, 30 år

Resenär. Han har redan bott utomlands vid ett flertal tillfällen, besökt fyrtio länder och arbetat som...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier