Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Marcus Birro på Petersplatsen framför St Peterskyrkan.

Marcus Birro: "Känner glädje och tacksamhet"

Världen idags Marcus Birro är stolt över att vara katolik efter att ha bevittnat den nye påvens första framträdande.– I kväll känner vi katoliker stor glädje, tacksamhet, frid och framtidstro, säger han.

Nyheter · Publicerad 22:09, 13 mar 2013

Författaren och Världen idag-medarbetaren Marcus Birro befinner sig just nu i Rom. Han beskriver det som "en enda rysning" under kvällen fram till dess att den nye påven presenterades från balkongen över Petersplatsen.
– Jag är mycket rörd och blev riktigt glad när den jag kände den nye påvens innerliga värme, hans charmanta humor, och så den där tysta bönen vi bad tillsammans. Det var storslaget. Jag är stolt över att vara katolik, väldigt mycket så just i kväll, säger Marcus Birro till Världen idag.

Han upplever en stor kontrast till hur det är att vara katolik i Sverige.
– I Sverige lever vi katoliker nästan som i hemlighet, här i Rom är vi i majoritet och det känns. Det har varit en väldigt varm andlig upplevelse att stå på Petersplatsen och vara en del av denna varma förväntan, säger Marcus Birro.
Han tror att det viktigaste för den nye påven Franciskus I blir att ena Katolska kyrkan över hela världen.
– Därför är det så viktigt att han är från Argentina, säger han.

Vidare hoppas Marcus Birro att påven "vågar vara medmänsklig".
– Jag hoppas att han tillsätter en utredning rörande pedofilskandalerna, och att han fortsätter att hålla det jesuitiska hjärtat öppet, att han inser att det är för de svaga han är satt där han är satt.

Birro poängterar också vikten av att balansera mellan nutid och tradition.
– Bibeln är fortfarande Guds ord och sanningen, vad än sekulariserade nutidsmänniskor spyr ur sig på Twitter. Jag hoppas påven vågar vara traditionell i den betydelsen, säger Marcus Birro

ARASH ASADI

Regeringen för krig mot familjernas valfrihet

Ledare Det vore fel att säga att barnomsorgen står i centrum av den politiska debatten. Om något är det... tisdag 20/10 00:00

Bön om skräddarens visdom

Böneskolan Det finns en risk att fatta för snabba beslut i frågor som får stora konsekvenser utan att först ha... tisdag 20/10 00:00

Cecilie Fassotte: ”En spännande resa”

Norska kyrkan. – Det är otroligt fint att gå den här vägen som par, säger Cecilie Fassotte, 44 år. Hon upplever...

Smittspridning tvingade fram en andra nedstängning i Israel

Israelkommentar Coronapandemin har verkligen vänt upp och ner på världen, inte minst i Israel. I dag är...