Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Många ville inspireras till att nå arabisktalande med evangelium

En inspirationsdag på temat att utvidga Guds rike och med fokus på världens arabisktalande, samlade 70-talet personer i Sundbyberg i lördags. Platsen var Centrumkyrkans Global gemenskap center, vars arbete riktar sig till nysvenskar.

Nyheter · Publicerad 16:01, 23 jan 2020

Församlingens pastor Merzek Botros berättade om arbetet som utgår från centret, som bland annat erbjuder svenskundervisning för nybörjare, grundkurser i datakunskap, familjerådgivning och bibelstudier för den som önskar. Centrat har även producerat evangeliserande tv-program, vilket Världen idag har berättat om tidigare. 

En av inspirationsdagens deltagare, Berne Wilhelmsson, beskriver evenemanget i mycket positiva ordalag, och berättar bland annat att de fick höra om exempel på muslimer som fått erfarenhet och kunskap om Jesus. 

– Fantastiska exempel. Dessutom kunde Merzek berätta om att intresset bland muslimer att komma i kontakt med kristendom och Jesus är mycket stort i flera länder i Mellanöstern, fortsätter Wilhelmsson. 

Talare under dagen var även företagscoachen och Sverigebönens ledare Patrik Sandberg, som talade om hur det kan bli en vändning till en positiv trend med att nå ut med evangeliet i Sverige. Denne kallade 2020 för ”ett skördens år”, där han menade att förberedelse och motivation är nycklar för ett ”nytt momentum”. 

Ytterligare ett inslag på inspirationsdagen var information från Edoxia Botros, som bland annat berättade om ett arbete i Irak, med upprättelsekonferenser för unga kvinnor som tidigare blivit våldtagna av IS-krigare och sedan blivit övergivna av sina familjer. 

Inspirationsdagen var ett samarrangemang mellan Centrumkyrkan och Världen idags företagarnätverk.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10