Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Statsminister Stefan Löfven tycker att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om den svenska coronastrategin. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Löfven: Regionernas fel att covidsjuka äldre inte fått vård

Sveriges regioner bär ansvaret för att många äldre coronasjuka inte fått den vård de haft rätt till under coronapandemin. Det säger statsminister Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter. Än så länge vill han inte uppge att han ångrar något i den svenska smittbekämpningsstrategin.

Nyheter · Publicerad 07:00, 3 dec 2020

Svenska medier har fått viss kritik för att de inte ställt makthavare mot väggen för den svenska coronastrategin, utan i stället exempelvis låtit Stefan Löfven hålla tal till nationen. Nu ställer Dagens Nyheter flera skarpa frågor till statsministern i en intervju som finns att läsa på tidningens hemsida.

Bakgrunden till intervjun är bland annat den Ivo-rapport som gör gällande att många coronasjuka personer på äldreboenden varken fått träffa läkare eller fått sjukhusvård under pandemin, utan i flera fall i stället fått ”vård i livets slutskede”.

Världen idag har tidigare skrivit om larmen och uppmärksammat att bakgrunden till behandlingen av de äldre verkar vara myndighetsdirektiv som slår fast att sköra personer ska väljas bort ifall vården behöver prioritera. Världen idag har även rapporterat om att coronasjuka personer på äldreboenden inte fått syrgas.

I sin rapport riktade Ivo kritik mot regionerna (tidigare landsting) och menade att dessa brustit i sitt arbete med att med att ge vård och behandling till gamla som bor på äldreboende och som drabbats av misstänkt eller konstaterad covid-19. Även Stefan Löfven lägger skulden på regionerna.

– Jag tycker att det är jättemärkligt att det över huvud taget kan uppstå en diskussion. Det är tydligt i lagen vilka som har ansvar för vad, säger han till DN.

När han får frågan hur han ser på regeringens ansvar svarar han att staten ser till att det finns resurser i form av ekonomiska medel och utbildad personal.

”Hur ser du på att vi kan gå ur den här krisen med tusentals döda och ingen tar riktigt på sig ansvaret?” frågar DN-reportern.

– Coronakommissionen är tillsatt för att vi ska få en helhetsbild, svarar Löfven och menar att det är för tidigt att dra långtgående slutsatser.

När Löfven får frågan vad regeringen har gjort för att det inte ska bli samma situation på landets äldreboenden under den andra vågen som under den första lyfter han fram att Socialstyrelsen utbildat 160 000 människor och fått i uppdrag att se till att det finns skyddsutrustning. Han lyfter även fram att regionerna får fyra miljarder extra per år de kommande åren för att det ska kunna bli större bemanning inom äldreomsorgen.

Statsministern säger dock inget om hur regeringen ska se till att äldre får den sjukhusvård de har rätt till.

Stefan Löfven får även frågan ifall det är något han ångrar i regeringens hantering av coronakrisen.

– Jag vill vänta med att dra de mest långtgående slutsatserna. Vi är fortfarande mitt uppe i hanteringen. Jag har fullt fokus på att se till att skydda liv och hälsa, att se till att sjukvården klarar det här och att det finns resurser. Men vi ska inte vara främmande att dra slutsatser längre fram, säger han.

Jag tycker att det är jättemärkligt att det över huvud taget kan uppstå en diskussion. Det är tydligt i lagen vilka som har ansvar för vad.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00