Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Livets Ord samlade 900 personer i helgen

Hela 900 personer kunde på söndagen samlas till gudstjänst på Livets Ord i Uppsala, sedan kyrkan delats upp i tre sektioner.

– Det var fantastiskt att äntligen få känna att kyrkan är fylld på ett sätt som närmar sig det vanliga, och att få lovsjunga tillsammans, säger pastorn Joakim Lundqvist.

Nyheter · Publicerad 16:26, 6 sep 2021

Genom att varje sektion hade separata ingångar, liksom egna toaletter och utrymmen för fika, kunde församlingen bjuda in 300 gudstjänstdeltagare vardera på anvisade platser i tre avskilda områden i sin kyrksal.

– Vi tackar Gud för att vi kunde sektionera in kyrkan, och därmed bjuda in så pass många, säger pastorn Joakim Lundqvist.

–  Ändå blev det fullbokat ganska snabbt, och många som ville komma fick inte plats.

För Joakim Lundqvist och hans hustru var det med en alldeles särskild känsla som de klev in i kyrkan denna dag. Inte bara för att kyrkan var full till åtminstone en fjärdedel av sin kapacitet. De skulle också berätta att de fortsättningsvis inte kommer att leda den lokala församlingen.

– Det hade varit fullständigt orimligt att berätta det här i en inspelad hälsning. Jag ville stå och tala öga mot öga, säger Joakim Lundqvist till Världen idag.

– Även om vi skulle ge det här beskedet första gången kyrkan öppnades, och när det rådde en härlig feststämning, så såg vi Guds nåd i det. Vi var djupt tacksamma för den möjligheten och inte minst för församlingens spontana reaktion och applåder.

Många har redan hört av sig till paret Lundqvist efter gudstjänsten.

– En del säger ”min själ gråter, men mitt hjärta vet att det är rätt”, och så känner vi själva, säger Joakim Lundqvist. 

– Att vara en pastor som inte längre kommer att vara herde för de människor man älskar och ber för varje dag – det är klart att det sliter i hjärtat. Men jag lutar mig mot vissheten att Herren vet vad som är bäst. Min ständiga bön är ”Herre, använd mig så att jag kan vara till maximal nytta för ditt rike och din stora kropp”. Var han sedan placerar en är mindre viktigt. 

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10