Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Oxfords universitet har lovat att underlätta för svarta studenter, något som nu ifrågasätts. Bilden visar Christ Church College i Oxford. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Lättad studiebörda för svarta debatteras

Det prestigefyllda lärosätet Oxford university erbjuder nu svarta studenter att ansöka om att bli mildare bedömda. Orsaken är att man anses kunna ha påverkats negativt i sina studier sedan George Floyds dödades och av det påföljande skeendet kring massprotesterna.

I USA har en lärare som motsatt sig att bedöma svartas studieresultat mer välvilligt blivit avstängd.

Nyheter · Publicerad 14:57, 25 jun 2020

Bör svarta elever som kan ha mått dåligt av den senaste tidens uppmärksamhet kring rasism, polisvåld, protester och upplopp bedömas annorlunda än andra elever i skolan?

Den frågan sveper just nu igenom utbildningsväsendet i flera länder. På Oxford university i Storbritannien gick ett större antal studenter samman och skrev ett brev till skolledningen där man ville se just sådan särbehandling, något universitetsledningen nu ställt sig bakom.

”Vi uppmuntrar alla studenter med förmildrande omständigheter att ansöka om att hänsyn ska tas till dessa”, skriver universitetsrektorn Louise Richardson i ett öppet brev på lärosätets webbplats.

Där meddelas också att fler svarta rådgivare ska anlitas och studenter som upplever att arbetsbördan blivit för tung på grund av händelserna uppmanas att ta upp detta med respektive lärare, som i sin tur har fått direktiv om att vara lyhörd för elevernas önskemål.

Oxford university säger sig också helhjärtat ställa sig bakom visionen hos organisationen Black lives matters.

Kritiken mot beslutet på universitetet har varit hård. Vissa anser att man med detta sänker sina akademiska krav, något som kan slå tillbaka mot studenterna senare i utbildningen och arbetslivet. Andra påpekar att svarta studenter kan uppleva erbjudandet som ett förminskande av deras förmåga att klara av studierna.

I USA har liknande krav på mildrad bedömning av svarta hörts. En lärare vid universitet UCLA i Los Angeles fick mejl av en student med sådana önskemål och svarade att han inte förstår hur man ska kunna avgöra vilka studenter som drabbats värst av det som hänt senaste tiden.

Han hänvisade också till Martin Luther Kings ord att människor inte ska bedömas utifrån sin hudfärg:

”Tror du att ditt önskemål skulle stå i konflikt med MLK:s uppmaning?”, frågade läraren provokativt i sitt mejlsvar till eleven, rapporterar lokala medier.

Han har nu tills vidare blivit avstängd och skolan ska överväga hans framtid på universitetet.

”Vi uppmuntrar alla studenter med förmildrande omständigheter att ansöka om att hänsyn ska tas till dessa”

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda