Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Lärare vägrade kalla elev för ”hen” – blev uppsagd

En lärare på Solvikskolan i Järna blev nyligen uppsagd på grund av att hon vägrade kalla en av eleverna för ”hen”. Skolans styrelse hänvisar till diskrimineringslagen och att lärare inte får använda oönskade pronomen i relation till sina elever.

Psykiatern David Eberhardt är kritisk. Att som förälder begära att lärare ska kalla ens barn för ”hen” kan vara ett agerande som angränsar till misshandel, menar han.

Nyheter · Publicerad 08:30, 6 maj 2021

I början av februari blev en lärare uppsagd från Solvikskolan i Järna, en fristående skola med Waldorfpedagogik. Orsaken var att hon inte kunde tänka sig att kalla en av eleverna för ”hen”, något som föräldrarna hade begärt.

– Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det, förklarar läraren som vill vara anonym.

Som skäl för uppsägningen ska skolan ha angett att hon bröt mot lagen. Styrelsen ska ha hänvisat till följande exempel på diskriminering, som anges på diskrimineringsombudsmannens hemsida: ”En lärare använder ett oönskat pronomen i relation till en elev.”

– Barnet har självt aldrig talat om för mig att jag skulle kalla det för ”hen”, säger läraren.

Skolchefen Peter Friemann vill inte kommentera det enskilda fallet, på grund av sekretess, men i ett mejl till Världen idag redogör han allmänt för skolans arbetssätt:

– I ett fall där en lärare vägrar att använda det pronomen som eleven själv föredrar är det inte ett alternativ att i stället enbart använda sig av elevens namn, då detta också skulle utgöra en form av särbehandling jämfört med hur andra elever behandlas av läraren. Särskilt om eleven är medveten om att läraren gör det för att ”slippa” använda det pronomen som eleven önskar, skriver han och menar att ett sådant förhållningssätt är diskriminerande.

Peter Friemann uppger att det aldrig finns någon direkt koppling mellan vårdnadshavarnas önskemål och skolans direktiv till en enskild lärare, utan att skolan alltid bildar sig en egen uppfattning.

Världen idag har även varit i kontakt med Lärarförbundet, som svarar att man inte kommenterar enskilda medlemsärenden.

Läraren anser själv att det är en form av misshandel att kalla ett barn för ”hen”, med tanke på utvecklingen mot allt fler könsbyten, med kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar.

– Barn kan leka att de är någon annan än den de är, men det här är ingen lek. Det är allvar för föräldrarna och det är en allvarlig utveckling i samhället. Jag vill inte vara med och bejaka det eller ha något sådant på mitt samvete, säger hon.

Föräldrarna har gjort en anmälan om kränkande behandling till Skolinspektionen.

Solvikskolan skriver på sin hemsida att den ”arbetar enligt den antroposofiska andevetenskapens pedagogiska uppslag, Waldorfpedagogiken.”

I dag, torsdag, sänder SVT det första programmet av tre om Solvikskolan, under rubriken ”Dokument inifrån – de utvalda barnen”. Det är en före detta elev som har gjort den granskande dokumentärserien, som enligt Solvikskolans egen hemsida främst handlar om hur skolan fungerade förr, då den hette Nibbleskolan.

När Världen idag beskriver fallet för psykiatern och debattören David Eberhard tycker han att det låter sorgligt.

– Det är i princip omöjligt att få sparken för något, men att få det för en sådan här sak kan jag tycka är väldigt märkligt. Innan en skola säger upp en lärare bör man först ta reda på om barnet far illa, menar han.

Om inte ett barn självt uttryckligen har bett föräldrarna om att få kallas för ”hen” eller ”rättat” läraren när denne inte har använt önskat pronomen, kan man tvärtom hävda att det är föräldrarna som diskriminerar barnet, anser David Eberhard.

– Föräldrarnas agerande kan vara helt adekvat i det här fallet, men rent allmänt tycker jag att det är uppenbart sekteristiskt att pådyvla sitt barn en sådan extrem ideologisk övertygelse. Det angränsar till barnmisshandel, säger han.

– Jag hade personligen anmält ett sådant fall till socialtjänsten för utredning.

Rent allmänt tycker jag att det är uppenbart sekteristiskt att pådyvla sitt barn en sådan extrem ideologisk övertygelse. Det angränsar till barnmisshandel.

Diskriminerings-lagen

• Diskrimineringslagen förbjuder, bland annat, diskriminering som har samband med könsidentitet och könsuttryck.

• Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden.

Fem råd till oss som inte är ”superevangelister”

Predikningar i katedralen. I dag inleds den långa raden av trefaldighetssöndagar – de landar först några veckor före första... lördag 3/6 00:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10