Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Matteus 6:20

Världen idag

Lärare riskerar bli av med sin legitimation

Läraren som inte ville kalla en elev för hen riskerar nu att bli av med sin lärarlegitimation. Skolinspektionen överväger att anmäla henne till Lärarnas ansvarsnämnd.

– Det har gått ganska långt i Sverige. Att säga hen är påtvingat och nu är det ett allvarligt brott om du inte lyder, säger Selma Gamaleldin till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 10:00, 4 maj 2022

Världen idag har flera gånger skrivit om läraren Selma Gamaleldin som blev uppsagd från en Waldorfskola i Järna efter att hon vägrat kalla en elev för hen, vilket en av föräldrarna hade begärt.

I fredags fick hon ett rekommenderat brev från Skolinspektionen, som meddelade att de har öppnat ett ärende ”utifrån uppgifter som kommit fram i ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen”. Syftet är att utreda om en anmälan ska göras till Lärarnas ansvarsnämnd.

”Vid en sådan anmälan kan Skolinspektionen yrka att läraren ska tilldelas en varning eller att legitimationen ska återkallas”, skriver myndigheten.

Som Världen idag rapporterat beslutade DO i februari att utbildningsanordnaren på Solvikskolan skulle betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en elev ”som identifierar sig som ickebinär”. Orsaken var att läraren använde ”fel pronomen under mer än en termin”, och att skolan enligt DO inte vidtog tillräckligt skyndsamma åtgärder mot detta.

”Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör”, sade DO:s processförare Isabelle Arsova då i ett pressmeddelande.

I brevet till Selma Gamaleldin hänvisar Skolinspektionen till Skollagen, där det bland annat står att Lärarnas ansvarsnämnd ska återkalla en legitimation om läraren ”har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare kan sättas i fråga”.

Gamaleldin själv har hela tiden sagt att hon inte vill medverka till utvecklingen mot allt mer könsdysfori och könsbyten genom att kalla ett barn för hen. Att inte tillåta människor att följa sitt samvete i den här frågan anser hon strider mot yttrandefriheten.

– Det har gått ganska långt i Sverige. Att säga hen är påtvingat och nu är det ett allvarligt brott om du inte lyder, säger Selma Gamaleldin till Världen idag.

Hon har ännu inte bestämt sig för vad hon ska göra om det skulle gå så långt att hon fråntas sin lärarlegitimation, men berättar att flera personer uppmuntrat henne att i så fall överklaga.

– De har sagt att det här kanske är en fajt jag behöver ta för att andra inte ska offras i framtiden. Det har blivit ett pilotfall, och om de vinner kommer det att drabba alla lärare framöver, säger hon.

Världen idag har kontaktat Skolinspektionen, som hänvisar till DO:s beslut.

Vad skulle det innebära för andra lärare och skolpersonal om denna lärare blir varnad eller förlorar sin lärarlegitimation?

”Vi fattar beslut i enskilda ärenden och på de grunder som framkommer i dessa. Ett ärende är sällan det andra likt och vi kan därför inte uttala oss om vad ett beslut i detta ärende skulle innebära för andra lärare”, skriver myndighetens pressekreterare Agnes Gidlund i ett mejl.

Det har blivit ett pilotfall, och om de vinner kommer det att drabba alla lärare framöver.

De hätska angreppen på demokratin måste upphöra

Ledare Nu måste det vara slut med smutskastningen av demokratin! Ett val har genomförts där flertalet... tisdag 27/9 00:10

Första kvinnan att leda Italien

Ledare Nyckfullheten i italiensk politik gör att högerblockets framgångar i söndagens val inte... tisdag 27/9 00:00

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8) De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt... tisdag 27/9 00:00

Tillbedjan ändrar atmosfär och förväntan

Bönekrönika ”Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och... tisdag 27/9 00:00

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8) De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt...
Följ Världen idag i sociala medier