Vinn vishet, vinn förstånd! Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte av från det.
Ordspråksboken 3:18

Världen idag

Lärare riskerar bli av med sin legitimation

Läraren som inte ville kalla en elev för hen riskerar nu att bli av med sin lärarlegitimation. Skolinspektionen överväger att anmäla henne till Lärarnas ansvarsnämnd.

– Det har gått ganska långt i Sverige. Att säga hen är påtvingat och nu är det ett allvarligt brott om du inte lyder, säger Selma Gamaleldin till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 10:00, 4 maj 2022

Världen idag har flera gånger skrivit om läraren Selma Gamaleldin som blev uppsagd från en Waldorfskola i Järna efter att hon vägrat kalla en elev för hen, vilket en av föräldrarna hade begärt.

I fredags fick hon ett rekommenderat brev från Skolinspektionen, som meddelade att de har öppnat ett ärende ”utifrån uppgifter som kommit fram i ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen”. Syftet är att utreda om en anmälan ska göras till Lärarnas ansvarsnämnd.

”Vid en sådan anmälan kan Skolinspektionen yrka att läraren ska tilldelas en varning eller att legitimationen ska återkallas”, skriver myndigheten.

Som Världen idag rapporterat beslutade DO i februari att utbildningsanordnaren på Solvikskolan skulle betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en elev ”som identifierar sig som ickebinär”. Orsaken var att läraren använde ”fel pronomen under mer än en termin”, och att skolan enligt DO inte vidtog tillräckligt skyndsamma åtgärder mot detta.

”Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör”, sade DO:s processförare Isabelle Arsova då i ett pressmeddelande.

I brevet till Selma Gamaleldin hänvisar Skolinspektionen till Skollagen, där det bland annat står att Lärarnas ansvarsnämnd ska återkalla en legitimation om läraren ”har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare kan sättas i fråga”.

Gamaleldin själv har hela tiden sagt att hon inte vill medverka till utvecklingen mot allt mer könsdysfori och könsbyten genom att kalla ett barn för hen. Att inte tillåta människor att följa sitt samvete i den här frågan anser hon strider mot yttrandefriheten.

– Det har gått ganska långt i Sverige. Att säga hen är påtvingat och nu är det ett allvarligt brott om du inte lyder, säger Selma Gamaleldin till Världen idag.

Hon har ännu inte bestämt sig för vad hon ska göra om det skulle gå så långt att hon fråntas sin lärarlegitimation, men berättar att flera personer uppmuntrat henne att i så fall överklaga.

– De har sagt att det här kanske är en fajt jag behöver ta för att andra inte ska offras i framtiden. Det har blivit ett pilotfall, och om de vinner kommer det att drabba alla lärare framöver, säger hon.

Världen idag har kontaktat Skolinspektionen, som hänvisar till DO:s beslut.

Vad skulle det innebära för andra lärare och skolpersonal om denna lärare blir varnad eller förlorar sin lärarlegitimation?

”Vi fattar beslut i enskilda ärenden och på de grunder som framkommer i dessa. Ett ärende är sällan det andra likt och vi kan därför inte uttala oss om vad ett beslut i detta ärende skulle innebära för andra lärare”, skriver myndighetens pressekreterare Agnes Gidlund i ett mejl.

Det har blivit ett pilotfall, och om de vinner kommer det att drabba alla lärare framöver.

Både partilojalitet och samvetsfrihet borde rymmas inom riksdagen

Ledare Lika regelbundet som årstiderna återkommer media till KD och abortfrågan. Det gäller DN,... lördag 21/5 00:10

Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Ledare Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft... fredag 20/5 00:10

Villkor för samfundsstöd: Medlemskap för hbtq-personer

Bidrag. Trossamfund kommer även fortsättningsvis att kunna välja bort kvinnor eller homosexuella som... lördag 21/5 07:00

Ta varje tillfälle som ges

Missionsglimten Under fem dagar har jag varit i Bangladesh för bön och planering. Jag har fått rapporter om nya... lördag 21/5 00:00

Israel är alltid skyldig – oavsett

Israelkommentar Onsdagen den 11 maj 2022 utförde den israeliska armén, IDF, en militäroperation mot terrorism i den... fredag 20/5 00:00

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den...
Följ Världen idag i sociala medier