Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Länsförsäkringar betalar mindfulness för skolbarn

Just nu genomförs en utbildning i mindfulness för 280 lärare och elevhälsopersonal i Västsverige. Projektet, som finansieras av Länsförsäkringar, berör tusentals elever i årskurs 4–6 som ska tränas i metoden TMR för att uppnå koncentration och studiero i klassrummet.

Att barn skulle kunna drabbas av negativa biverkningar ser man ingen risk för.

Nyheter · Publicerad 09:30, 7 okt 2021

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän finansierar sedan i våras ett utbildningsprojekt i mindfulness för 280 lärare och elevhälsopersonal, det vill säga skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och specialpedagoger. Målet är att 5 400 elever i årskurserna 4–6 ska tränas i mindfulness.

Bolaget skriver på sin hemsida att man vill ”ge tillbaka till samhället” genom projektet och ”med kraft motarbeta den ökade psykiska ohälsan bland barn”.

”Stressen har ökat i pandemins kölvatten och särskilt drabbade är barnen”, skriver man vidare.

– Mindfulness är ett av många initiativ som vi gör för att öka barns psykiska hälsa. Vi har läst många alarmerande rapporter om att barns oro har ökat och därför vill vi ta vårt ansvar, säger Helena Isaksson, marknadschef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, i ett mejl till Världen idag.

Hon pekar på mindfulness positiva effekter på förmåga till uppmärksamhet och stresshantering som bolaget, enligt henne, sett i forskningslitteratur och i det egna projektet.

Den metod som lärs ut i västsvenska skolor går under namnet TMR – ”Träning för medveten närvaro och resiliens”, där resiliens betyder mental motståndskraft mot stress. I början av förra året skrev Världen idag om det pilotprojekt i TMR som tidigare genomförts i skolor i Göteborg och som då bekostades av Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Projektet utvärderades i en studie 2016, som ännu inte har publicerats. Helena Isaksson uppger att hon tagit del av all data som ska vara analyserad och klar, och att en forskningsartikel kommer att skrivas under 2022. 

– TMR har prövats av en etisk forskningsnämnd och visat sig ha goda effekter som hjälper barn och unga att hantera stressande tankar och känslor. Dessutom ger metoden lärare en stärkt förmåga att hantera sin egen stress.

Som Världen idag tidigare rapporterat har flera vetenskapliga undersökningar visat att mindfulnessutövande kan utlösa negativa biverkningar som panikångest, depression, apati och avtrubbade känslor.

Gertrud Storsjö och Linda Bergling, som båda har stor kunskap om österländsk andlighet, har i flera intervjuer och egna artiklar varnat för följderna av att tekniken nu sprids till allt fler områden i samhället.

Psykologen och forskaren Katarina Laundy är en av dem som utformat utbildningen i TMR för lärare. Hon var även projektledare för pilotstudien i Göteborg och har i en intervju med SVT själv sagt att mindfulness kan trigga stark oro hos vissa personer.

I en tidigare intervju med Världen idag svarade Laundy att den oro hon talar om gäller personer med adhd eller posttraumatisk stress. Det handlar om känslor som redan finns i personen, och inte om något som uppstår av mindfulness, menar hon. Och för en person med posttraumatisk stress är det, enligt henne, bättre att oron kommer upp till ytan än att den blir kvar inombords.

Katarina Laundy hänvisade också till etikprövningskommittens bedömning att fördelarna med projektet övervägde riskerna och uppgav att inget av barnen i TMR-projektet ska ha tagit någon skada.

Helena Isaksson på Länsförsäkringar är av samma åsikt.

Hur ser ni på riskerna för de tusentals skolbarn som nu ska tränas i mindfulness?

– I den samlade vetenskapliga litteraturen finns inga belägg för att övningar i medveten närvaro för skolbarn har visat skadliga bieffekter, trots en uppsjö av publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Enligt skollagen ska undervisningen vara fri från konfessionella inslag. Både Gertrud Storsjö och Linda Bergling har tidigare påtalat att det är omöjligt att skilja mindfulness från de buddhistiska rötterna.

Mindfulness är en meditationsmetod som har rötter i buddhismen och många anser att den inte går att frikoppla från buddhistisk andlighet. Hur ser ni på det? 

– Programmet är inte religiöst på något sätt och buddhism som religiöst paradigm har således ingen del i detta utbildningsprogram för lärare. 

Bland Länsförsäkringars övriga satsningar på mindfulness finns erbjudande om övningar i metoden för alla medarbetare, liksom för alla som tar del av stresshanteringsprogrammet i bolagets sjukvårdsförsäkring.

Vi har läst många alarmerande rapporter om att barns oro har ökat och därför vill vi ta vårt ansvar.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00