Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Kyrkor larmar: Allt fler unga söker hjälp

Unga arbetslösa och människor med obearbetad sorg hör till de grupper som enligt samfunden inom Sveriges kristna råd (SKR) hamnat i särskild utsatthet till följd av pandemin. Det framgår av en rapport som i dagarna skickats ut makthavare.

– Nu har vi betydligt fler munnar att mätta, säger Mia Nilson från Hela människan och hoppas på mer stöd från staten.

Nyheter · Publicerad 08:50, 23 dec 2020

Rapporten heter ”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020”, och är sammanställd med hjälp av information från de 26 samfund som är medlemmar i SKR, liksom de tre som är observatörer.

Här identifieras åtta grupper som påverkats särskilt svårt av pandemin: hemlösa, äldre med låga inkomster, personer utan uppehållstillstånd, utsatta EU-medborgare, ensamkommande ungdomar, långtidssjukskrivna, unga nyarbetslösa och människor som mist anhöriga under året.

– Ökningen av unga hjälpsökande är helt chockartad, säger Mia Nilson, generalsekreterare för Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete, och sammankallande i arbetsgruppen bakom rapporten, till Världen idag.

– Det är människor under 30 års ålder och många yngre än 25. De har aldrig sökt försörjningsstöd och vet inte ens hur man gör. Redan före pandemin levde de på marginalen med timanställningar i serviceyrken, och nu kommer de dagligen för att få mat.

Enligt Mia Nilson började man se en ökning av denna grupp hjälpsökande redan i våras.

– Nu är det mer regel än undantag. Här finns ett behov av akuta insatser på kommunal nivå, särskilt för de ensamstående med barn som riskerar att snabbt hamna i hemlöshet.

En annan ny identifierad grupp är sörjande med obearbetade avslut, varav många inte har kunnat följa sina anhörigas sista timmar i livet.

– Många diakoner och jourhavande präster inom Svenska kyrkan har i sina samtal mött människor som inte vet hur de ska hantera sin sorg, säger Mia Nilson.

– För den här gruppen finns inget upparbetat krisstöd, helt enkelt för att vi inte har haft den här typen av kris tidigare. Men vi ser att det måste mobiliseras, nu och inför kommande kriser.

Syftet med rapporten, som har bland annat skickats ut till till departement och statsråd, är att ge myndigheter och politiker ett underlag för att kunna sätta in riktade sociala åtgärder under pandemin.

– Det här är en översikt, och vi kan naturligtvis gräva mer och ge ett fördjupat underlag. Men jag har redan hört att man inom myndigheter och regeringskansliet är tacksam för uppställningen vi gjort, säger Mia Nilson.

En annan fråga är hur samfunden och deras hjälporganisationer ska kunna räcka till för alla hjälpsökande. I somras fick cirka 20 organisationer inom civilsamhället dela på 50 miljoner kronor för riktat socialt arbete under pandemin. Mer pengar har inte kommit, trots att läget förvärrats sedan dess.

– Vi vet inte om ytterligare stödinsatser planeras, men vi hoppas verkligen det. Nu har vi betydligt fler munnar att mätta, bortsett från att dessa människor behöver stöd också på längre sikt, säger Mia Nilson.

Ökningen av unga hjälpsökande är helt chockartad.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier