Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

I USA och i flera europeiska länder utmanar kyrkorna politiska beslut, om strypt gudstjänstliv, i domstol. Foto: Michel Euler/AP/TT

Kyrkor i Europa tar strid för mötesfrihet

Kristna runt om i Europa förbereder sig för ett julfirande utifrån olika förutsättningar. I Frankrike har förbudet mot gudstjänster luckrats upp efter protester och domstolsbeslut, medan den politiska ledningen i Tyskland just nu förhandlar med samfunden om hur julen ska kunna firas.

Nyheter · Publicerad 08:00, 4 dec 2020

I Frankrike har landets högsta förvaltningsdomstol förklarat att regeringen måste justera den övre gräns på 30 personer som tillåts vid religiösa sammankomster. Istället bör samfunden kunna släppa in knappt en tredjedel av maxantalet personer som gäller för lokalen i fråga.

I sitt klagomål till domstolen hänvisade landets katolska biskopar till att butiker och andra verksamheter inte utsattes för samma begränsningar som de religiösa samfunden under den senaste nedstängningen.

”De kärande har rätt när de hävdar att åtgärden är oproportionerlig i relation till att skydda allmänhetens hälsa [...] alltså är det en allvarlig och olaglig begränsning av rätten till religionsutövning”, slog domstolen fast, enligt nyhetsbyrån Reuters.

I början av nedstängningen var alla gudstjänster förbjudna, vilket fick hundratals troende att demonstrera. Därefter gav regeringen med sig och tillät 30 personer per sammankomst.

I England och Irland lättar man gradvis på restriktionerna och tillåter nu gudstjänster med vissa lokala begränsningar. I Irland får sedan i tisdags 50 personer, alla med ansiktsmask, samlas till gudstjänst.

Under Englands senaste, månadslånga, nedstängning höll kyrkorna bara öppet för enskild bön, dop och begravningar. Vid ett tillfälle i november kallades polis till en kyrka i London för att hindra fler än 15 personer att delta i ett dop, skriver Christian Post.

De hårda restriktionerna mot religiösa samlingar ledde till protester från framför allt katoliker och muslimer, som menade att regeringen inte klarat av att motivera varför just trossamfunden skulle stängas ner.

I Schweiz finns ett generellt förbud mot fler än 50 personer vid religiösa samlingar, även om en del regioner har hårdare regler. I Geneve är alla religiösa samlingar förbjudna, samtidigt som andra samlingar tillåts – en regel som nu ska prövas i domstol.

Även i USA tog trossamfunden hjälp av lagen för att försöka ändra på restriktionerna. Nyligen gav Högsta domstolen delstaten New York bakläxa för de begränsningar som gällde i oktober, och som satte 25 personer som ett maxantal för fysiska samlingar.

Från trossamfunden i Sverige har det hittills inte hörts några stora protester mot regeringens beslut att förbjuda mer än åtta personer vid allmänna samlingar, även gudstjänster, med undantag för begravningar.

Alltså är det en allvarligt och olaglig begränsning av rätten till religionsutövning

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

Ambulansförbund rasar mot ny dygnsvila: ”Horribelt feltolkat”

Ekonomi. Nya EU-regler om dygnsvila har börjat gälla. Detta trots stora protester från bland annat... måndag 2/10 20:00

C-stämman: Ja till dödshjälp och sänkt alkoholålder

Centerpartiet. Centerpartiet säger ja till att tillåta dödshjälp i Sverige. Partistämman sade även ja till att... måndag 2/10 17:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10