Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Kyrkoherde vill öppna upp för bejakande av polyamorös samlevnad

Svenska kyrkan behöver öppna upp för samtal om kärleksrelationer där fler än två personer kan vara involverade, hävdar två präster. Utspelet möter stark kritik.

”Kan inte Svenska kyrkan börja samtala om incestuösa förhållanden? Vuxna samtyckande syskon – varför inte? Kärleken är ju alltid större”, skriver debattören Susanna Birgersson ironiskt.

Nyheter · Publicerad 07:00, 18 jun 2022

Gunilla Hallonsten, kyrkoherde i Malmö som tidigare haft flera chefsbefattningar inom Svenska kyrkan nationellt, drar paralleller mellan treenigheten som beskrivs i Bibeln kontra mänskliga sexuella relationer med fler än två inblandade. 

”Gud själv finns i en pågående process och relation som vi kallar för treenigheten. I denna flödar och pulserar den jämlika, tillitsfulla och ömsesidiga Kärleken. Denna Gud har i sin tur skapat oss till en rik mångfald i sprakande regnbågsfärger”, skriver Hallonsten i en debattartikel i Kyrkans Tidning, som även är undertecknad av Helena Myrstener, präst i S:t Johannes kyrka i Malmö.

I sommar, i samband med Pride, bjuder Svenska kyrkan in till samtal om ”polyamori” i S:t Johannes kyrka. Hallonsten och Myrstener spekulerar i om den klassiska kristna synen på äktenskapet, ett förbund mellan en man och en kvinna, i själva verket krossar människors drömmar.

”Denna teologi har format mångas drömmar om den ende/enda som finns där någonstans, ämnad enbart för mig och i vilkens famn jag kan lägga hela mig. Är inte kravet som ligger dolt i detta egentligen ouppnåeligt?”, skriver de.

De två Malmöprästerna hävdar att Gud kallar människan att ”utforska kärlekens djup, höjd och bredd” och anser det vara ”livsbejakande, själavårdande och en pastoral omsorg” att lyssna på röster utanför tvåsamhetsnormen.

”Guds förlåtelse och försoning genom Kristus öppnar ständigt upp för kärlekens nya möjligheter och flöden. Kan det betyda att den också är omöjlig att begränsa och inte bör kontrolleras av normsystem?”, spekulerar de båda prästerna.

Hallonstens och Myrsteners tydliga ambition om att släppa in polyamori i Svenska kyrkan kritiseras av Twitteranvändare som menar att detta ökar förvirringen.

”Kan inte Svenska kyrkan börja samtala om incestuösa förhållanden? Vuxna samtyckande syskon – varför inte? Kärleken är ju alltid större. Och Gud är kärlek ... teologiskt sockervadd där ingen skillnad görs mellan gudomlig, självutgivande kärlek och alla slags mänskliga begär”, skriver debattören och skribenten Susanna Birgersson i ett ironiskt Twitterinlägg.

”Kommer man lyssna till de erfarenheter, i säg afrikanska länder, där polyamori (dvs månggifte) praktiserats och lämnat efter sargade familjerelationer och vanvård av barn?”, frågar sig Svenska evangeliska alliansens biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand.

Redan 2010 lade Dan Sarkar, komminister i Svenska kyrkan samt engagerad inom Frimodig kyrka, in en kyrkomötesmotion med budskapet att bejakande av samkönade vigslar, som frågan gällde då, kunde leda till bejakande även av antalsneutrala äktenskap, rapporterade Sveriges Radio. Han och andra som framfört liknande farhågor om utvecklingen fick då utstå förlöjligande och kritik.

... teologiskt sockervadd där ingen skillnad görs mellan gudomlig, självutgivande kärlek och alla slags mänskliga begär.

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier