Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Kvinnliga läkare mot samvetsfrihet

I en debattartikel uppmanar Kvinnliga läkares förening Sveriges läkarförbund att ta ställning mot en samvetsklausul inom vården och att "driva opinion för aborträtten", samt kritiserar de läkare som har en annan åsikt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 jan 2015

"Vi ser med särskild oro på att en läkarorganisation som Kristna läkare och medicinstudenter via EU-instanser vill påtvinga Sverige en samvetsklausul", skriver föreningen i Läkartidningen, samtidigt som den noterar att Världsläkarförbundet WMA, där Läkarförbundet ingår, faktiskt stödjer samvetsfrihet.

– Jag skulle vilja se den svenska delegat som skulle stå upp internationellt och säga att man är emot samvetsfrihet, för efter det tror jag inte att den personen skulle anses seriös, säger Johan Semby, ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter (KLM).

– Världssamfundet och den stora majoriteten läkare runt om i världen anser att detta är en grundläggande rättighet.

KLM är en av flera organisationer som har anmält Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, eftersom man anser att avsaknaden av samvetsklausul i Sverige bryter mot den europeiska sociala stadgan. Ett avgörande väntas inom de närmaste månaderna.

Johan Semby poängterar att det även inom kristna kretsar finns olika åsikter om en samvetsklausul, men att samtliga aktiva medlemmar i KLM och dess ledning ser detta som en självklar mänsklig rättighet.

– Anledningen till att konventionen om de mänskliga rättigheterna finns, är att man anser att det finns grundläggande sanningar som inte kan ifrågasättas, vare sig över tid eller över geografiska gränser. I FN:s artikel 18 står det: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet", säger han.

– Varje inskränkning av de här rättigheterna ses internationellt som ett hot mot människovärdet. Hur många tycker att vi ska ta bort tanke- och religionsfrihet eller tycker de är farliga?

I sin debattartikel beskriver inte Kvinnliga läkares förening samvetsfrihet som en mänsklig rättighet, utan kallar frågan "ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort". Inte heller Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, som i november 2014 tog ställning mot en samvetsklausul inom vården, nämner att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet, utan resonerar framför allt utifrån rätten till fri abort och vikten av att utföra ålagda arbetsuppgifter.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

WHO i krismöte om apkoppor

Smitta. Med anledning av den snabba spridningen av apkoppor kommer Världshälsoorganisationen WHO under... söndag 26/6 12:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier