Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

Kvinnliga läkare mot samvetsfrihet

I en debattartikel uppmanar Kvinnliga läkares förening Sveriges läkarförbund att ta ställning mot en samvetsklausul inom vården och att "driva opinion för aborträtten", samt kritiserar de läkare som har en annan åsikt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 jan 2015

"Vi ser med särskild oro på att en läkarorganisation som Kristna läkare och medicinstudenter via EU-instanser vill påtvinga Sverige en samvetsklausul", skriver föreningen i Läkartidningen, samtidigt som den noterar att Världsläkarförbundet WMA, där Läkarförbundet ingår, faktiskt stödjer samvetsfrihet.

– Jag skulle vilja se den svenska delegat som skulle stå upp internationellt och säga att man är emot samvetsfrihet, för efter det tror jag inte att den personen skulle anses seriös, säger Johan Semby, ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter (KLM).

– Världssamfundet och den stora majoriteten läkare runt om i världen anser att detta är en grundläggande rättighet.

KLM är en av flera organisationer som har anmält Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, eftersom man anser att avsaknaden av samvetsklausul i Sverige bryter mot den europeiska sociala stadgan. Ett avgörande väntas inom de närmaste månaderna.

Johan Semby poängterar att det även inom kristna kretsar finns olika åsikter om en samvetsklausul, men att samtliga aktiva medlemmar i KLM och dess ledning ser detta som en självklar mänsklig rättighet.

– Anledningen till att konventionen om de mänskliga rättigheterna finns, är att man anser att det finns grundläggande sanningar som inte kan ifrågasättas, vare sig över tid eller över geografiska gränser. I FN:s artikel 18 står det: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet", säger han.

– Varje inskränkning av de här rättigheterna ses internationellt som ett hot mot människovärdet. Hur många tycker att vi ska ta bort tanke- och religionsfrihet eller tycker de är farliga?

I sin debattartikel beskriver inte Kvinnliga läkares förening samvetsfrihet som en mänsklig rättighet, utan kallar frågan "ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort". Inte heller Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, som i november 2014 tog ställning mot en samvetsklausul inom vården, nämner att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet, utan resonerar framför allt utifrån rätten till fri abort och vikten av att utföra ålagda arbetsuppgifter.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Känsligt vaccinkrav föreslås i Tyskland

Pandemin. Obligatoriskt krav på vaccinering mot covid-19 och förbud för ickevaccinerade att gå i affär eller... söndag 5/12 13:00

Pingst i Norden samarbetar om Afrikamission

Mission. Susanne och Bengt Klingberg får ett nytt missionsuppdrag när Pingströrelserna i Sverige, Norge och... söndag 5/12 10:00

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier