Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Lars Adaktusson (KD) utanför EU-parlamentet i Strasbourg Foto: Fredrik Persson / TT

Kritiserad rapport fick stort stöd

Europaparlamentet antog på tisdagen med siffrorna 441 för och 205 emot en icke-bindande resolution om jämställdhet som kritiserats för att den bland annat uttalar sig för tillgång till lagliga aborter i hela EU.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 mar 2015

En majoritet av ledamöterna godkände samtidigt ett tillägg, som förtydligar att frågor som rör sjukvårdspolitik endast kan beslutas av medlemsländerna, och inte av unionen centralt.

– I ett av ändringsförslagen från oss i [den konservativa partigruppen] EPP betonas att sjukvårdspolitik, alltså även abortfrågan, hör hemma på nationell nivå, säger Lars Adaktusson (KD), som var den ende svenske ledamot som röstade mot rapporten i dess helhet.

Hans främsta skäl till att avslå rapporten, säger han, är att den på flera punkter eftersträvar en enhetlighet i politiken som går emot EU:s mandat och principen om att politiska beslut bör fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt.

– Att det finns ett jämställdhetsperspektiv i Europasamarbetet är viktigt. Det som blir problematiskt är när man börjar diskutera tvångskvotering, familjepolitik och även en fråga som abort, och vill att de politikområdena ska avgöras i Bryssel och inte på nationell nivå, säger Lars Adaktusson.

Närmare 167 000 personer hade inför omröstningen undertecknat ett protestbrev till Europa­parlamentet genom påverkansorganisationen CitizenGo, för att skapa opinion mot paragraferna om abort.

En av de kritiserade paragrafer som nu röstats igenom i den belgiske socialisten Marc Tarabellas rapport "Jämställdhet mellan män och kvinnor i Europeiska unionen 2013", lyder:
"Parlamentet välkomnar därför det lagstadgade system för en jämn könsfördelning och könskvotering som vissa medlemsstater infört och uppmanar rådet att inta en ståndpunkt i fråga om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, så att lagstiftningsprocessen kan gå framåt snarast möjligt."

Lars Adaktusson noterar att det finns flera exempel på hur andra icke-bindande rapporter, som alltså initierats av ett utskott, använts för att få fram lagstiftning på områden som inte från början omfattats av EU:s mandat.

– Som det ser ut nu, inte minst i Sverige, säger alla partier att man egentligen inte vill föra upp exempelvis abortfrågan på EU-nivå. Att Vänsterpartiet, som på sikt vill att Sverige ska lämna EU, ändå gör det nu, är för att det råkar passa de egna syftena, säger han.

– Därför är det viktigt att påpeka att de här frågorna inte förs fram på det här sättet av en slump, utan som del av en process mot att kunna ta nästa steg på vägen, och för att driva på opinionen.

På torsdag kommer Lars Adaktus­son att rösta mot en annan icke-bindande rapport, utrikesutskottets "Årliga rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik", av Pier Antonio Panzeri, från Demokratiska partiet i Italien.

I den rapporten uppmanas medlemsstaterna bland annat att "erkänna kvinnors och flickors omisskännliga rätt till kroppslig integritet och autonoma självbestämmande när det gäller bland annat rätten till tillgång till frivillig familjeplanering och säkra och lagliga aborter".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Läs mer:
Lukas Berggren: Påtvingarna som inte vill påtvingas

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...